Ohrožený břichomluvec PDF

Ohrožený břichomluvec je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Pavel Koutský. Přečtěte si s námi knihu Ohrožený břichomluvec na bthestar.it
Bthestar.it Ohrožený břichomluvec Image
POPIS

V současnosti narůstá počet dětí, u nichž se vady výslovnosti manifestují ještě v době školní docházky, tedy v době, kdy je k procvičování již možné využít čtení. Pro věkovou skupinu devět až dvanáct let je nabídka cílených a odborně strukturovaných výukových materiálů v oblasti nápravy, respektive upevnění korektní výslovnosti mizivá.Cílem knihy je poskytnout multidisciplinární pracovní listy pro čtenáře výše uvedené věkové skupiny, kteří již mají vyvozenou správnou výslovnost obtížných hlásek nebo hláskových skupin, ale ještě u nich probíhá obtížný proces fixace do řeči.Cílovou skupinou jsou žáci základních škol logopedických, základních škol praktických, běžných základních škol, klienti pedagogicko-psychologických poraden a odborných logopedických pracovišť. V souladu s RVP ZŠ pro školy logopedické a pro děti s LMP jsou pracovní listy využitelné v hodinách individuální nebo skupinové logopedické péče. V běžných základních školách mohou pomoci školním speciálním pedagogům (po dohodě s logopedy) při upevňování správné výslovnosti žáků s SPU v rámci hodin individuálních nebo skupinových náprav. V pedagogicko-psychologických poradnách nebo na logopedických pracovištích mohou být podpůrným materiálem pro ambulantně docházející klienty.Náplň publikace tvoří texty a úkoly, které jsou problematické z hlediska výslovnosti. Pracovní listy jsou rozdělené do dvaceti složek podle motorické obtížnosti hlásek nebo hláskových skupin, jejich možných záměn nebo asimilací (K – T, měkčení, L, sykavky, L – R). Motoricky nejobtížnější hlásky R a Ř jsou dále děleny do skupin souhláskových shluků podle artikulačních okrsků.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2015
NÁZEV SOUBORU Ohrožený břichomluvec.pdf
VELIKOST SOUBORU 4,64 MB
AUTOR Pavel Koutský
STÁHNOUT ČÍST

Kniha: Ohrožený břichomluvec (Renata Škaloudová a Pavel Koutský). Nakupujte knihy online vo vašom obľúbenom kníhkupectve Martinus!