Terminologiae Medicae Vestibulum PDF

Trávit čas knihou Terminologiae Medicae Vestibulum! Na našem webu bthestar.it najdete knihu Terminologiae Medicae Vestibulum a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Bthestar.it Terminologiae Medicae Vestibulum Image
POPIS

Název VESTIBULUM ("předsíň") naznačuje, že jde o jakýsi předstupeň znalostí lékařské terminologie. Plným právem: skriptum je totiž určeno především studentům bakalářských oborů na lékařských fakultách. Z minima předkládané látky (nejběžnější latinská a řecká substantiva a adjektiva spolu se základy potřebné latinské gramatiky) se však snaží vytěžit maximum užitečné pro budoucí praxi.K postupnému získávání představy o specifikách a fungování lékařské terminologie vede skriptum studenty nejen prostřednictvím předkládaného penza, nýbrž i formou odhalování zákonitostí a analogií (leckdy s přesahem do češtiny a angličtiny). Na zdánlivé korpulentnosti skripta se vedle množství cvičení (včetně klíče, umožňujícího zpětnou vazbu při samostatném procvičování předkládaných jevů) podepisuje řada materiálů, tištěných petitem či připojených coby bonus ve formě příloh a sloužících poznáníchtivým studentům jako ukázky jevů, překračujících úzký rámec medicíny. Takto pojaté skriptum tedy vychází vstříc logice curricula bakalářských oborů i pozdější praxe, aniž uzavírá širší rozhledy.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2012
NÁZEV SOUBORU Terminologiae Medicae Vestibulum.pdf
VELIKOST SOUBORU 6,43 MB
AUTOR Dana Svobodová
STÁHNOUT ČÍST

Úvod do řecko-latinské terminologie pro studenty bakalářských oborů na 1.LF UK, Terminologiae medicae vestibulum, Dana Svobodová, 80-246-1128-7, Galén