Historie smrti PDF

Trávit čas knihou Historie smrti! Na našem webu bthestar.it najdete knihu Historie smrti a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Bthestar.it Historie smrti Image
POPIS

Kniha zkoumá fenomén smrti v rozdílných společnostech a časových údobích. Zachycuje velice odlišné přístupy ke způsobům pohřbívání ve všech historických obdobích a v nejrůznějších náboženstvích, nevyhýbá se ani popisu těch nejpodivnějších praktik a rituálů, včetně orgií (pompézních, ale i opileckých či sexuálních) nad hroby. Osvětluje vztahy mezi duchovním i zcela pozemským přístupem ke smrti, popisuje i rituální zabíjení a oběti. Zabývá se také objasněním rozdílů ve víře v posmrtný život. Publikace má daleko ke zjednodušené morbidní studii. Je naopak založena na ověření četných historických detailů z mnoha kontinentů i epoch. Text doplňuje více než sto fotografií a uměleckých děl s tematikou pohřebních rituálů.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ none
NÁZEV SOUBORU Historie smrti.pdf
VELIKOST SOUBORU 8,32 MB
AUTOR Michael Kerrigan
STÁHNOUT ČÍST

Adolf Hitler, vůdce Německa během druhé světové války měl zemřít spolu se svou ženou Evou Braunovou v předvečer dobytí Berlína a jeho věrní měli jejich těla spálit před vchodem do bunkru. Na známém příběhu z dějepisu se ale najde spousta věcí, které nesedí. Lebka, kterou má Rusko ve svých archivech a o které tvrdí, že je Hitlerova, patří ve skutečnosti ...