Kniha procesních vzorů ve věcech obchodního práva PDF

Trávit čas knihou Kniha procesních vzorů ve věcech obchodního práva! Na našem webu bthestar.it najdete knihu Kniha procesních vzorů ve věcech obchodního práva a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Bthestar.it Kniha procesních vzorů ve věcech obchodního práva Image
POPIS

Další, druhé vydání úspěšné publikace vychází z osnovy předchozího vydání. Rozšířeno je o některé další vzory, pozornost je věnována podrobnějšímu zpracování komentáře. Publikace obsahuje, díky rozšíření okruhu autorů, zcela novou právní problematiku – prodej podniku, vedle vzorů návrhů a žalob v obchodních věcech, doplněných poznámkami a judikaturou. Autoři, převážně soudci, využívají při zpracování svých částí poznatky ze soudní praxe, z nichž může odborná právnická veřejnost čerpat zásadní informace pro různé druhy obchodních sporů a řízení, včetně řízení ve věcech obchodního rejstříku.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2003
NÁZEV SOUBORU Kniha procesních vzorů ve věcech obchodního práva.pdf
VELIKOST SOUBORU 8,87 MB
AUTOR Olga Římalová
STÁHNOUT ČÍST

-3- 25. ŘÍMALOVÁ, Olga: Kniha procesních vzorů ve věcech obchodního práva: Komentované vzory s disketou.- 2. přep. a dopl. vyd.- Praha: C. H. Beck, 2003 ...