Občianske právo hmotné (1.+ 2. diel) PDF

Hledáte knihu Občianske právo hmotné (1.+ 2. diel)? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2018 a autorem je Peter Vojčík? Přečtěte si knihy online na našem webu bthestar.it
Bthestar.it Občianske právo hmotné (1.+ 2. diel) Image
POPIS

Občianske právo hmotné je základnou učebnou pomôckou nielen pre študentov právnických fakúlt, ale aj pre odborníkov v praxi, ako aj pre širšiu verejnosť, ktorá sa chce oboznámiť so základmi tohto odvetvia práva. Publikácia je rozdelená do piatich častí. V prvom zväzku je zaradená prvá časť, kde sú podané výklady zo všeobecnej časti občianskeho práva, napríklad o subjektoch, predmete a ochrane občianskoprávnych vzťahov, druhá časť učebnice je venovaná vecným právam, a to vlastníckemu právu, podielovému spoluvlastníctvu a bezpodielovému spolu- vlastníctvu manželov, záložnému právu, vecným bremenám a zádržnému právu. V druhom zväzku je tretia časť záväzkové právo, a to jednak všeobecná časť záväzkového práva, jednak jednotlivé zmluvy, ktoré sú upravené predovšetkým v Občianskom zákonníku. Štvrtá časť je venovaná zodpovednosti za škodu a bezdôvodnému obohateniu, kde sú rozoberané jednotlivé predpoklady zodpovednosti za škodu. Piata časť obsahuje výklady o dedičskom práve. Druhé vydanie je doplnené a upravené v súlade so zmenami, ktoré nastali v legislatíve od prvého vydania, a to ako v predpisoch hmotného, tak aj procesného práva.2. aktualizované vydanie

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2018
NÁZEV SOUBORU Občianske právo hmotné (1.+ 2. diel).pdf
VELIKOST SOUBORU 10,96 MB
AUTOR Peter Vojčík
STÁHNOUT ČÍST

Občianske právo hmotné predstavuje súbor právnych noriem upravujúcich určitý okruh spoločenských vzťahov, ktoré sú prevažne definované v Občianskom zákonníku. Predmet občianskeho práva je vymedzený priamo v § 1 ods. 2 Občianskeho zákonníka, kde sa