Jednoduché účtovníctvo podnikateľov na rok 2017 PDF

Trávit čas knihou Jednoduché účtovníctvo podnikateľov na rok 2017! Na našem webu bthestar.it najdete knihu Jednoduché účtovníctvo podnikateľov na rok 2017 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Bthestar.it Jednoduché účtovníctvo podnikateľov na rok 2017 Image
POPIS

Príručka pre účtovanie podnikateľov v sústave jednoduchého účtovníctva aktualizovaná na rok 2017. Vydavateľstvo EPOS každý rok spracováva aktuálne znenie opatrení MF SR upravujúcich jednoduché účtovníctvo podnikateľov (opatrenie upravujúce postupy účtovania a podrobnosti o účtovnej závierke pre podnikateľov účtujúcich v sústave JÚ, opatrenie o prechode zo sústavy podvojného účtovníctva do sústavy JÚ (a naopak), opatrenie o prechode z evidencie vedenej na účely paušálnej dane do sústavy JÚ). Spolu s nadväzujúcimi usmerneniami a pokynmi Daňového riaditeľstva SR tvoria prvú časť publikácie Jednoduché účtovníctvo podnikateľov na rok 2017.Keďže jednoduché účtovníctvo podnikateľov je výrazne daňovo orientované, je súčasťou publikácie aj zákon o dani z príjmov, ktorý bol koncom roka 2016 zásadne novelizovaný, preto je v príručke zverejnená aj aktualizovaná dôvodová správa k novele.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2017
NÁZEV SOUBORU Jednoduché účtovníctvo podnikateľov na rok 2017.pdf
VELIKOST SOUBORU 10,14 MB
AUTOR none
STÁHNOUT ČÍST

2020 | Jednoduché účtovníctvo Nová verzia ALFA plus 11.00 so zapracovanými daňovými priznaniami Stiahnite si novoročnú verziu ALFY plus, v ktorej sme pre vás opäť pripravili niekoľko noviniek. eKasa V novej verzii môžete prepojiť registračné...