Zlomeniny pätovej kosti PDF

Zlomeniny pätovej kosti je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Vladimír Popelka. Přečtěte si s námi knihu Zlomeniny pätovej kosti na bthestar.it
Bthestar.it Zlomeniny pätovej kosti Image
POPIS

Predslov1 ÚVOD2FUNKČNÁ ANATÓMIA3BIOMECHANIKA SUBTALÁRNEHO KĹBU4INCIDENCIA A MECHANIZMUS ÚRAZU 4.1Incidencia4.2Mechanizmus úrazuAnalýza mechanizmu úrazu pacientov operovaných na Klinike úrazovej chirurgie SZU v Bratislave 2007 – 20145Patologická anatómia zlomenín 5.1Typy zlomenín a priebeh línií lomu5.2Faktory ovplyvňujúce priebeh a počet línií lomu5.3Primárne a sekundárne línie lomu5.4Hlavné fragmenty6Diagnostika 6.1Anamnéza6.2Klinické vyšetrenie6.3Röntgenová diagnostika6.3.1Štandardné rtg projekcie6.3.2Ďalšie rtg projekcie6.4Počítačová tomografia, 3D rekonštrukcia7Klasifikácie 7.1Rtg klasifikácie7.2CT klasifikácie8Skórovacie systémy9Terapia 9.1Konzervatívna liečba9.1.1História9.1.2Indikácie konzervatívnej liečby9.1.3Konzervatívna liečba na KÚCH SZU Bratislava9.2Operačná liečba9.2.1História9.2.2Konzervatívna verzus operačná liečba9.2.3Faktory ovplyvňujúce výber operačnej metódy9.2.4Timing operačného výkonu9.3Otvorená repozícia a vnútorná fixácia (ORIF)9.3.1Indikácie ORIF9.3.2Indikačné kritériá ORIF na KÚCH SZU Bratislava9.3.3Kontraindikácie ORIF na KÚCH SZU Bratislava9.3.4ORIF – operačné prístupy9.4MIOS (miniinvazívna repozícia a osteosyntéza)9.4.1MIOS pritongue zlomeninách9.4.2MIOS pri depression zlomeninách9.5Externá fixácia9.6MIOS verzus ORIF10Peroperačná kontrola 10.1Dvojdimenzionálna peroperačná kontrola10.2ISO-C-3D10.3Asistovaná artroskopia11Pooperačná starostlivosť a extrakcia OS materiálu 11.1Starostlivosť po ORIFStarostlivosť o ranuImobilizáciaAntibiiotická a tromboembolická profylaxiaAntiedematózna liečbaRehabilitáciaZaťaženie končatinyRtg kontroly a CT vyšetrenie11.2Starostlivosť po perkutánnej repozícii a osteosyntéze11.3Starostlivosť o pacienta po externej fixácii11.4Extrakcia osteosyntetického materiáluVyšetrenia pred extrakciou materiálu12Komplikácie pri liečbe zlomenín kalkanea 12.1Iatrogénne komplikácie12.1.1Neurologické komplikácie12.1.2Poranenie šľachových štruktúr12.1.3Chybný výber operačnej metódy12.3Komplikácie zo strany pacienta12.4Infekčné komplikácie12.5Kompartmentový syndróm nohy12.6Algoneurodystrofický (Sudekov) syndróm13Polytrauma a zlomeniny päty14Otvorené zlomeniny15Atypické intraartikulárne zlomeniny päty 15.1Transkalkaneárna talonavikulárna luxácia15.2Luxačné zlomeniny kalkanea15.2.1Laterálne luxácie15.2.2Mediálne luxácie15.3Intraartikulárne zlomeniny predného výbežku15.4Zlomeniny „kačacieho zobáka“16Extraartikulárne zlomeniny kalkanea 16.1Zlomeniny tuberu kalkanea (avulzie)16.2Extraartikulárne zlomeniny tela kalkanea a sutentakula17Vlastný súbor pacientov 17.1Charakteristika súboru17.2Rozdelenie súboru17.3Výber operačnej metódy17.4Operačné prístupy, typy osteosyntéz a timing operácie17.5Hodnotenie výsledkov17.6Komplikácie súboru17.7Zhrnutie výsledkov a odporúčania autora17.7.1Zhrnutie výsledkov17.7.2Odporúčania autoraLiteratúra

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2016
NÁZEV SOUBORU Zlomeniny pätovej kosti.pdf
VELIKOST SOUBORU 1,89 MB
AUTOR Vladimír Popelka
STÁHNOUT ČÍST

Kniha: Zlomeniny pätovej kosti - Vladimír Popelka. Fungujeme! Vážení zákazníci, e-shop je nadále plně v provozu. Od 27. 4. 2020 jsou navíc všechny naše prodejny a výdejny opět otevřeny. Pouze u některých je upravena otevírací doba, bližší informace naleznete zde. ...