Dejiny školstva a pedagogiky PDF

Dejiny školstva a pedagogiky je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jozef Pšenák. Přečtěte si s námi knihu Dejiny školstva a pedagogiky na bthestar.it
Bthestar.it Dejiny školstva a pedagogiky Image
POPIS

Dejiny školstva a pedagogiky ako samostatná vedná disciplína sa zaraďujú do systému edukačných vied. Predmetom a ich úlohou je skúmať vývin pedagogických teórií a výchvno-vzdelávacej praxe v rozličných etapách vývoja ľudskej spoločnosti.Učebnica sa delí na 11 kapitol. V 1. kapitole autor venuje pozornosť teoretickým otázkam dejín školstva a pedagogiky, kde patria otázkyheuristiky /pramene edukačnej historiografie a metódy vedeckého výskumu/. V nasledujúcich kapitolách autor analyzuje vývin pedagogického myslenia v staroveku. Stredoveká scholastika determinovala duchovnú kultúru, literatúru a vzdelávanie. Renesancia a humanizmus v 2. polovci 15. a v 16. storočí v Európe prichádza s kritikou stredovekej výchovy školstva. Reformácia ako sociálno-politické hnutie v 16. storočí. V Nemecku ovplyvnila aj výchovu a školstvo. Reakciou na reformáciu bola protireformácia.V ďalších kapitolách autor učebnice charakterizuje barok, ktorý poznačil aj premeny v sociálnej oblasti. V učebnici nechýbaani vývoj školstvaa pedagogiky v Rusku v 18. a 19. storočí. Obsahom dvoch záverečných kapitol sú pedagogické smery 20. storočia a osobnosť Janusza Korczaka, poľského lekára, spisovateľa a pedagóga.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2012
NÁZEV SOUBORU Dejiny školstva a pedagogiky.pdf
VELIKOST SOUBORU 5,71 MB
AUTOR Jozef Pšenák
STÁHNOUT ČÍST

Dejiny školstva a pedagogiky Predmetom skúmania tejto vedy je vznik a vývoj výchovy, výchov.-vzdeláv. inštitúcií a ped. názorov. Dejiny sa delia na: dejiny školstva (skúmanie vzniku a vývoja školstva a výchovy v jednotl. epapách) a dejiny pedagogiky (skúmajú vznik a vývoj teórií v jednotl. etapách).