Komunikačné techniky PDF

Trávit čas knihou Komunikačné techniky! Na našem webu bthestar.it najdete knihu Komunikačné techniky a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Bthestar.it Komunikačné techniky Image
POPIS

Vysokoškolská učebnica s názvom Komunikačné techniky poskytuje čitateľovi základné vedomosti z oblasti komunikačných zručností potrebných pre manažérsku prácu na všetkých stupňoch riadenia ako aj pre rozvoj osobnosti človeka. Ďalej sa môže dozvedieť ako vedieť profesionálne komunikovať, ako viesť rozhovor, poradu, rokovanie, vyjednávať. Taktiež sa naučiť zásady ako vedieť dobre hovoriť, počúvať, odhadnúť partnera v rokovaní, eliminovať chyby, vedieť vystupovať, robiť prezentáciu, zbaviť sa nežiaducich prvkov v oblasti verbálnej aj neverbálnej komunikácie. Zároveň prostredníctvom modelových situácií si môže naštudovať techniky v oblasti písomnej komunikácie, verbálnej, neverbálnej komunikácie, ktoré môže využiťna všetkých stupňoch riadenia, v komunikácii so zákazníkom, v oblasti výroby, predaja, služieb a podobne.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2018
NÁZEV SOUBORU Komunikačné techniky.pdf
VELIKOST SOUBORU 4,48 MB
AUTOR Peter Seemann
STÁHNOUT ČÍST

Kurz je vhodný pre účastníkov, ktorí si chcú zlepšiť komunikačné zručnosti a jednoduchšie prekonávať komunikačné bariéry. Účastníci sa naučia používať základné techniky asertivity a techniky na riešenie konfliktov, ako efektívne presvedčiť druhých a rozpoznať manipulatívne správanie a vedieť naň reagovať.