Život olašských žien PDF

Život olašských žien je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Ivana Šusterová. Přečtěte si s námi knihu Život olašských žien na bthestar.it
Bthestar.it Život olašských žien Image
POPIS

Táto publikácia je jednou z mála prác, ktoré sa venujú olašským Rómom na Slovensku. Napriek značnému množstvu publikácií, ktoré sa venujú skupinám tzv. Vlax Rom na medzinárodnej úrovni, otázka postavenia žien je aj v prácach zahraničných autorov nedostatočne preskúmaná a práve poznatky Ivany Šusterovej zo slovenského terénu prinášajú nové údaje o pravidlách správania sa a povinnostiach olašských žien. Autorka zohľadňuje celý súhrn aspektov, ktoré čitateľovi priblížia skúmanú skupinu. Okrem iného si všíma pre toto rómske spoločenstvo mimoriadne dôležitú kategóriu úcty a inštitúciu rómskeho súdu. Na Slovensku sa hovorí o olašských Rómoch ako o uzavretej skupine. Samotný text však presviedča čitateľa, že výskumník, ktorý má úprimný záujem o skúmanú komunitu, váži si svojich informátorov a snaží sa ich neuraziť nevhodným správaním, dokáže postupne medzi nich preniknúť.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2015
NÁZEV SOUBORU Život olašských žien.pdf
VELIKOST SOUBORU 3,99 MB
AUTOR Ivana Šusterová
STÁHNOUT ČÍST

ŽIVOT OLAŠSKÝCH RÓMOV. RÓMOVIA „Difrencujúcim znakom rómskych spoločenstiev - skupín je skupinové etnické povedomie, používanie skupinového jazyka, jednotný spôsob života, rovnaký spôsob obživy, samospráva a orgány moci v skupine, ... „ŽIVOT OLAŠSKÝCH ŽIEN" ...