Mystérium kapitálu PDF

Hledáte knihu Mystérium kapitálu? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2007 a autorem je Hernando de Soto? Přečtěte si knihy online na našem webu bthestar.it
Bthestar.it Mystérium kapitálu Image
POPIS

Světoznámá kniha Mystérium ka­pi­tá­lu, která byla přeložena do více než dva­ceti jazyků a v současné době je považována za jedno z klíčových děl v oblasti polito­logie a ekonomie, je mimořádně dů­le­ži­tým pří­spěv­kem do debaty o podstatě naší "kapita­listické" ci­vi­lizace. Hodina velkého triumfu kapitalismu je ho­dinou jeho krize. Pád Berlínské zdi ukon­čil více než stoleté období politického sou­těžení mezi kapitalismem a komunismem. Kapitalismus se jeví jako jediný myslitelný způsob racionální organizace moderního hospodářství. V daném historickém oka­mži­ku nemá žádná zodpovědná vláda na výběr. Proč tedy kapitalismus přináší prosperitu jen zlomku světové populace? Mystérium kapitálu si klade otázku, proč se země, které po pádu svých absolutistic­kých či totalitních vlád otevřely své eko­no­miky v největší možné míře a provedly všech­na možná opatření, nedočkaly vý­raz­nějšího posunu dopředu. Proč, jak se zdá, je globalizace dobrá pro země, jakou je napří­klad Švýcarsko, ale přináší málo většině lidí v zemích rozvojových a post-sovětských? Čtyři miliardy lidí v rozvojových zemích a post-sovětských zemích nemohou vstupovat do světa globální ekonomiky. Jsou nu­ce­­ni pracovat bez přístupu k právu, nemají žádnou skutečnou právní identitu, natož pak ochranu, nemají přístup k úvěrům, ke kapitálu, a tudíž prakticky žádnou možnost hos­po­dářsky prosperovat. Mají pravdu teoretici, kteří vysvětlují fakt, že kapitalismus v některých částech svě­ta "funguje" a v jiných nikoli, poukazem na kulturní odlišnosti? Nebo spočívá pro-blém v nedostatečné právní ukotvenosti sta­tu­tu soukromého vlastnictví a ve špatné právní infrastruktuře, jejímž důsledkem je ne­mož­nost s majetkem jakkoliv disponovat a vy­tvářet tak další hodnoty?

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2007
NÁZEV SOUBORU Mystérium kapitálu.pdf
VELIKOST SOUBORU 7,21 MB
AUTOR Hernando de Soto
STÁHNOUT ČÍST

Mystérium kapitálu Autor: de Soto, Hernando Nakladatel: Rybka Publishers EAN: 9788087067208 ISBN: 80-87067-20-7 Originál: The Mystery of Capital Překlad: Baroš, Radovan Popis: 1× kniha, vázaná, 256 stran, česky Rozměry: 16 × 23 cm Rok vydání: 2007 (1. vydání)