Nové kapitoly z dejín dizajnu PDF

Trávit čas knihou Nové kapitoly z dejín dizajnu! Na našem webu bthestar.it najdete knihu Nové kapitoly z dejín dizajnu a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Bthestar.it Nové kapitoly z dejín dizajnu Image
POPIS

Kniha je reedícia publikácie z rokov 1999 a 2000 rozšírená a slovenský dizajn a prepracovanú bohatú obrazovú prílohu. S pasážami o českom dizajne bola vydaná dvakrát aj v Prahe v rokoch 2004 a 2008. Prvá ucelená koncepcia dejín dizajnu z pera slovenského autora, medzinárodne uznávaného odborníka v tejto oblasti. Kniha podáva prehľad dejín dizajnu západného aj dizajnu slovenského a českého od najstarších čias až po prvé desaťročie 21. storočia. Autor uvažuje o vývoji dizajnu od prehistórie – teda od čias vzniku neolitických pracovných nástrojov, sleduje obdobie priemyselnej revolúcie, keď sa osamostatnila profesia dizajnéra, desaťročia od konca 19. storočia po ukončenie 1. svetovej vojny, v ktorých sa pripravovali zárodky moderného dizajnu novej éry. Vývoj 20. storočia je mapovaný po dekádach, čo umožňuje predstaviť relevantné projekty a osobnosti v rámci podstatných čŕt spoločenského vývoja a porovnanie súvislostí a vplyvov. Publikácia bola pôvodne písaná so zámerom zaplniť medzeru v odbornej literatúre a poskytnúť ucelený pohľad na vývoj dizajnu, ktorý bude fungovať aj ako študijný materiál pre študentov. Obsahom však tieto ciele prekračuje, pretože autor podáva vlastný koncept a preveruje zavedené hodnotenia vývoja dizajnu. Úvodná kapitola o metodológii skúmania dizajnu poskytuje záujemcovi orientáciu v koncepciách histórie dizajnu, ktoré boli doteraz publikované vo svete. Doc. PhDr. Zdeno Kolesár, PhD. (1960)Teoretik a historik dizajnu. Vyštudoval odbor veda o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Absolvoval študijné pobyty v USA a Francúzsku. Pôsobí na Katedre teórie a dejín umenia VŠVU v Bratislave. Externe prednáša na Katedre designu VŠUP Praha v Zlíne, na Fakulte multimediálnych komunikácií UTB v Zlíne a na Fakulte výtvarných umení VUT v Brne. Okrem českých a slovenských vydaní dejín dizajnu mu v roku 2006 vyšla kniha Kapitoly z dejín grafického dizajnu. Publikuje v domácich a zahraničných odborných periodikách.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2009
NÁZEV SOUBORU Nové kapitoly z dejín dizajnu.pdf
VELIKOST SOUBORU 5,19 MB
AUTOR Zdeno Kolesár
STÁHNOUT ČÍST

Kapitoly z dejín grafického dizajnu. Bratislava: Slovenské centrum dizajnu, 2006. ISBN 80-968658-5-4. KOLESÁR, Zdeno. Nové kapitoly z dejín dizajnu. Bratislava: Slovenské centrum dizajnu, 2009. ISBN 978-80-970173-1-6. PEKÁROVÁ, Adriena a Zdeno KOLESÁR, eds. K dejinám dizajnu na Slovensku. Bratislava: Slovenské centrum dizajnu, 2013.