Online závislosti PDF

Online závislosti je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Lukas Blinka. Přečtěte si s námi knihu Online závislosti na bthestar.it
Bthestar.it Online závislosti Image
POPIS

Kniha nabízí širší odborné veřejnosti psychologický pohled na fenomén závislostí, které se pojí s používáním internetu. Vzhledem k rozšíření digitálních technologií do každodenního života se tato problematika stala veřejně diskutovaným tématem a vzhledem k mediální pozornosti je obklopena řadou mýtů. Čtenáři zde najdou odpovědi na základní otázky: Co jsou nelátkové závislosti? Čím to, že se internet stal významným faktorem vzniku závislosti? Jaké jsou hlavní negativní dopady této závislosti? Jaké jsou hlavní ohrožené skupiny lidí? A v neposlední řadě, jaké jsou možnosti prevence a léčby?V českém kontextu jde o první knihu, která problematiku online závislostí představuje v ucelené podobě. Obecná část publikace přibližuje teoretické přístupy i možnosti diagnostiky, prevence, léčby a popisuje specifika ohrožených skupin v populaci. Druhá část knihy je vyhrazena jednotlivým tématům, o něž se výzkumy i praxe nejvíce zajímají, například:• situace u hraní počítačových her• nadměrné užívání online pornografie a kybersexu• závislost na online komunikaci a sociálních sítích• online gamblingKaždý z autorů je odborníkem na jednu z uvedených oblastí. Uvádějí nejnovější (a v ČR dosud nepublikovaná) data, doprovázená kazuistikami

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2016
NÁZEV SOUBORU Online závislosti.pdf
VELIKOST SOUBORU 4,56 MB
AUTOR Lukas Blinka
STÁHNOUT ČÍST

Prvním krokem k odstranění závislosti je uvědomění si problému a odhodlání postavit se k jeho řešení čelem, a to na základě vlastního rozhodnutí. Velkou roli ale hraje podpora rodiny a přátel. - Najděte si nové koníčky, kterým se budete věnovat v době, kdy býváte nejčastěji on-line. Sportujte, studujte, čtěte si ...