Správní právo procesní PDF

Hledáte knihu Správní právo procesní? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2017 a autorem je Soňa Skulová? Přečtěte si knihy online na našem webu bthestar.it
Bthestar.it Správní právo procesní Image
POPIS

Aktualizované vydání publikace přináší nejen teoretický základ, ale také ucelený a vhodně strukturovaný výklad hlavního správního procesního předpisu, kterým je správní řád, a přiblížení úzce navazující oblasti soudního přezkoumání. Zapracovány jsou poznatky z aplikace správního řádu a také soudního přezkumu, zohledněny jsou změny, k nimž došlo v příslušných zákonných úpravách od minulého zpracování publikace. Reflektován je vývoj názorů na některé podstatné procesní otázky (a také některé související hmotněprávní), jak se projevuje v rovině teoretické, metodické, a také v judikatuře. Důkladně je rozpracována oblast základních zásad činnosti správních orgánů. Problematika jednotlivých druhů postupů, které správní orgány realizují, je podána uceleně a v logických souvislostech, jak vychází z obecné úpravy, s využitím konkrétních příkladů z oblasti obecné úpravy správního procesu, a také z vybraných zvláštních úprav. Čtenáři jsou tak usnadněny, za využití nezbytného teoretického základu, orientace a pochopení poměrně rozsáhlé a strukturované oblasti procesních postupů správních orgánů, a jejich přezkoumání.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2017
NÁZEV SOUBORU Správní právo procesní.pdf
VELIKOST SOUBORU 5,13 MB
AUTOR Soňa Skulová
STÁHNOUT ČÍST

Předmět: Správní právo procesní . OBSAH . 1. Úvod. 2. Opravné prostředky. 3. Rozdělení opravných prostředků. 4. Závěr. Seznam použité literatury . 1. ÚVOD . Správní právo je považováno za souhrn norem upravujících postavení a chování subjektů ve vztazích vznikajících v souvislosti s realizací veřejné správy.