Biografický slovník poslanců moravského zemského sněmu v letech 1861–1918 PDF

Trávit čas knihou Biografický slovník poslanců moravského zemského sněmu v letech 1861–1918! Na našem webu bthestar.it najdete knihu Biografický slovník poslanců moravského zemského sněmu v letech 1861–1918 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Bthestar.it Biografický slovník poslanců moravského zemského sněmu v letech 1861–1918 Image
POPIS

Kniha dává čtenářům možnost nahlédnout do životních příběhů osob, které se ve druhé polovině 19. století podílely na vzniku moderních politických elit na Moravě a které v řadě případů významně zasahovaly do politického života celé habsburské monarchie a později i Československa. Formou přehledných biografických portrétů zpracovaných ve více než 600 heslech zachycuje původ, rodinné zázemí, vzdělání, profesní kariéru a veřejnou činnost všech, kteří v letech 1861-1918 zastávali post moravského zemského poslance. Zvláštní pozornost je pochopitelně věnována jejich poslanecké činnosti, charakteristice témat, kterým se přednostně věnovali, a klíčovým projevům, návrhům, interpelacím a rezolucím, kterými se podíleli na činnosti a jednáních sněmu Markrabství moravského. Stranou pozornosti nezůstává ani publicistická činnost poslanců a jejich dobová sociální prestiž, jak se projevovala např. udělením různých vyznamenání a čestných občanství nebo povýšením do šlechtického stavu. Jednotlivé životopisné portréty poslanců jsou ve většině případů doplněny také jejich fotoportréty. Publikace je výsledkem náročného bádání a pátrání po mnohdy zcela zapomenutých osobnostech tehdejšího veřejného života a její snahou je přiblížit životní a politické osudy všech aktérů dobové sněmovní politiky. Její ojedinělost spočívá právě v tom, že jako první zpracovává medailony naprosto všech moravských zemských poslanců, a vyplňuje tak některé mezery v poznání dějin Moravy. Neměla by proto chybět v žádné příruční knihovně zájemců o dějiny druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2013
NÁZEV SOUBORU Biografický slovník poslanců moravského zemského sněmu v letech 1861–1918.pdf
VELIKOST SOUBORU 10,30 MB
AUTOR Jiří Malíř
STÁHNOUT ČÍST

Kniha: Biografický slovník představitelů ministerstva vnitra v letech 1948-1989. -- Ministři a jejich náměstci - kol. ... Biografický slovník poslanců moravského zemského sněmu v letech 1861-1918