Dynamika geotechnických konstrukcí PDF

Dynamika geotechnických konstrukcí je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jan Pruška. Přečtěte si s námi knihu Dynamika geotechnických konstrukcí na bthestar.it
Bthestar.it Dynamika geotechnických konstrukcí Image
POPIS

Skripta jsou určena jako základní učební pomůcka pro předmět Dynamika geotechnických konstrukcí magisterského studia programu Stavební inženýrství oboru Konstrukce a dopravní stavby na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Obsahují látku, která navazuje na vědomosti získané studenty uvedeného studijního oboru v předmětu Dynamika stavebních konstrukcí a dávají metodický základ pro použití základních postupů při posuzování běžných geotechnických konstrukcí na seizmické účinky.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2017
NÁZEV SOUBORU Dynamika geotechnických konstrukcí.pdf
VELIKOST SOUBORU 9,57 MB
AUTOR Jan Pruška
STÁHNOUT ČÍST

[2] • Pruška J.: Dynamika geotechnických konstrukcí, ČVUT v Praze, 2017, ISBN 978-80-01-06344-6 [3] • Relevantní články v odborných časopisech indexovaných v databázi Web of Science. [4] • Manuály k přístrojům a zařízením využívaným pro realizaci experimentů. [5] Doporučená literatura [6] • Verruijt. A.: