Dane a Účtovníctvo 3/2012 PDF

Trávit čas knihou Dane a Účtovníctvo 3/2012! Na našem webu bthestar.it najdete knihu Dane a Účtovníctvo 3/2012 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Bthestar.it Dane a Účtovníctvo 3/2012 Image
POPIS

Rubrika Daň z príjmov:•Mesačný prehľad o príjmoch zo závislej činnosti(Ing. Dagmar Piršelová)Pre koho: FO, POArgument: - od 1. 1. 2012 nová povinnosť pre zamestnávateľov predkladať svojmu správcovi dane mesačné prehľady o príjmoch zo závislej činnosti oproti predošlej povinnosti predkladať tieto prehľady štvrťročne,- ktorý zamestnávateľ má a ktorý nemá povinnosť predkladať prehľady,- správne vyplnenie mesačného prehľadu.•Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov FO zo závislej činnosti za rok 2011(Ing. Martina Paliderová, PhD., doc. Ing. Alžbeta Bieliková, PhD.)Pre koho: FO, POArgument: - každoročná povinnosť zamestnávateľov vykonať ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov FO zo závislej činnosti v prípade, ak zamestnanec do 15. februára písomne požiada zamestnávateľa o zúčtovanie dane,- zamestnanecká prémia a daňový bonus,- podmienky na vykonanie ročného zúčtovania preddavkov.•Preddavky na daň z príjmov FO v roku 2012(Ing. Eva Gášpárová)Pre koho: FO•Argument: - štvrťročné a mesačné preddavky na daň a ich splatnosť,- preddavkové obdobie,- posledná známa daňová povinnosť a jej zmena v priebehu zdaňovacieho obdobia,- špecifické prípady platenia preddavkov,- daňovníci, ktorí preddavky na daň neplatia,- vrátenie preddavkov, resp. započítanie zaplatených preddavkov na daň na úhradu dane.Rubrika Daň z pridanej hodnoty:•Vrátenie DPH zaplatenej v zahraničí, refundácia DPH z ČR a Rakúska(Ing. Beáta Jarošová, PhD.)Pre koho: FO, POArgument: - právna úprava refundácie DPH v rámci EÚ a základné predpoklady pre vrátenie dane,- vrátenie DPH zaplatenej v Českej republike,- vrátenie DPH zaplatenej v Rakúsku.Rubrika Jednoduché účtovníctvo•Uzávierkové účtovné operácie v JÚ(Ing. Martina Paliderová, PhD.)Pre koho: FOArgument: - špecifické účtovné prípady zvyšujúce, resp. znižujúce zdaniteľné príjmy a zvyšujúce, resp. znižujúce daňové výdavky v príkladoch ako pomôcka pre zostavenie účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve.Rubrika Mzdy a odvody•Odvody poistného od 1. 1. 2012(Ing. Jolana Strýčková)Pre koho: PO, FOArgument: - prehľad odvodov poistného s percentuálnymi sadzbami pre jednotlivé kategórie poistencov – zamestnancov v pracovnom pomere, resp. v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na nepravidelný príjem, zamestnancov – poberateľov dôchodku, zamestnancov s príjmom na základe dohôd,- poistenie z príjmu dividend.•Flexikonto(JUDr. Mgr. Jozef Toman, PhD.)Pre koho: PO, FOArgument: - flexikonto ako prekážka v práci na strane zamestnávateľa, podmienky jeho zavedenia,- spolupôsobenie zástupcov zamestnancov a zamestnávateľovv otázkach a odpovediach s vysvetlivkami.Rubrika Vrcholový manažment a financie•Daňové plánovanie – prevencia pre riadenie daní(Ing. Emil Burák, PhD.)Pre koho: PO, FOArgument:- finančné plánovanie a daňová optimalizácia v rámci Slovenska,- prax daňového plánovania v SR,- reforma daní z roku 2004.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2012
NÁZEV SOUBORU Dane a Účtovníctvo 3/2012.pdf
VELIKOST SOUBORU 7,65 MB
AUTOR none
STÁHNOUT ČÍST

DANE: ÚČTOVNÍCTVO: Daň z príjmov; Jednoduché účtovníctvo; Daň z pridanej hodnoty; ... Vyhľadávanie > Kalendár podnikateľa > Spotrebné dane > DÚPP - 2-3/2012 1 výsledok. Zobraziť filtre Skryť filtre. Zruš filter. Kalendár podnikateľa. Spotrebné dane. DÚPP - 2-3/2012. Druh kalendára. Plánovací kalendár (0)