Vlastiveda 4 pre 4. ročník základnej školy PDF

Trávit čas knihou Vlastiveda 4 pre 4. ročník základnej školy! Na našem webu bthestar.it najdete knihu Vlastiveda 4 pre 4. ročník základnej školy a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Bthestar.it Vlastiveda 4 pre 4. ročník základnej školy Image
POPIS

Učebnica vlastivedy pre 4. ročník základnej školy nadväzuje na predchádzajúce dva ročníky. Podstatou vlastivedy vo 4. ročníku je práca na projektoch, pri ktorých si žiak rozvíja základné kompetencie (učenie, personálne a sociálne schopnosti, riešenie problémových úloh, komunikovanie). Učivo je rozdelené do šiestich tematických celkov: Krajina, v ktorej žijeme, Mestá a dediny, Cestujeme, Ako pretvárame krajinu, Tradície a zvyky, V súlade s prírodou.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2014
NÁZEV SOUBORU Vlastiveda 4 pre 4. ročník základnej školy.pdf
VELIKOST SOUBORU 4,26 MB
AUTOR Mária Šimunková
STÁHNOUT ČÍST

Metodická príručka k učebnici fyziky pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom (PDF) NOVINKA Kniha v pdf. formáte: Cieľom metodiky je uľahčiť prípravu učiteľa na hodiny fyziky, a to pomocou...