Metamorfózy rozprávky PDF

Trávit čas knihou Metamorfózy rozprávky! Na našem webu bthestar.it najdete knihu Metamorfózy rozprávky a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Bthestar.it Metamorfózy rozprávky Image
POPIS

Monografia Jany Pácalovej Metamorfózy rozprávky (Od Jána Kollára po Pavla Dobšinského) sleduje problematiku pôsobenia rozprávky v slovenskom romantizme, materiálovo vychádzajúc z prvých intencionálnych zápisov rozprávok, z rukopisných zbierok a prameňov a tiež z knižných vydaní rozprávok v 19. storočí. V centre pozornosti je problém textácie a literarizácie rozprávok. Autorkiným cieľom bolo priebežne poukázať na dobové koncepcie rozprávky, špecifiká prístupu jednotlivých autorov k danému žánru a jeho funkčné uplatnenie v literárnohistorickom kontexte. Metodologicky dôsledne zaznamenáva jednotlivé dobové podoby transformácie rozprávkového žánru, prechod od folklórnej rozprávky k rozprávke literárnej a prienik folklórnych a literárnych javov a postupov. Precízna literárnohistorická práca interdisciplinárne zasahuje aj do oblasti dejín folkloristiky na Slovensku.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2010
NÁZEV SOUBORU Metamorfózy rozprávky.pdf
VELIKOST SOUBORU 7,74 MB
AUTOR Jana Pácalová
STÁHNOUT ČÍST

Proměny (latinsky Metamorphoses) jsou největší dílo římského básníka Ovidia.Dílo má podobu mnoha do 15 knih uspořádaných krátkých epických básní v daktylském hexametru, které vyprávějí řecké a římské mytické příběhy, jimž byl společný motiv proměny.