Rozmanitost přírody 4, 1. díl PDF

Hledáte knihu Rozmanitost přírody 4, 1. díl? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2019 a autorem je Jaroslav Obermajer? Přečtěte si knihy online na našem webu bthestar.it
Bthestar.it Rozmanitost přírody 4, 1. díl Image
POPIS

Přepracované vydání učebnice přináší jednak komplexní pohled na jednotlivé ekosystémy, jednak mnoho zajímavostí ze života rostlin a živočichů. Řízeným pozorováním přírodnin vede žáky k vnímavému vztahu k přírodě a rozvíjí jejich ekologické myšlení a jednání. Cílem učebnice je, aby s ní žáci pracovali jako se zdrojem informací, tj. orientovali se v textu, odlišovali podstatné informace od méně důležitých, vyhledávali požadované údaje, vnímali obrázky, schémata a myšlenkové mapy jako důležité zdroje neverbálních informací. Učí žáky vnímat zásahy člověka do okolní krajiny, pokládat si otázky, v jakém prostředí chtějí žít a co pro to mohou udělat.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2019
NÁZEV SOUBORU Rozmanitost přírody 4, 1. díl.pdf
VELIKOST SOUBORU 5,26 MB
AUTOR Jaroslav Obermajer
STÁHNOUT ČÍST

20 Kč Rozmanitost přírody 4, 1.díl | Helena Kholová . Rozmanitost přírody 4, 1.díl | Učebnice byla aktualizována a upravena podle RVP ZV, nově vychází pod názvem Rozmanitost přírody 4 - 1.díl.Učebnice vede děti k citlivému vztahu k přírodě, rozvíjí citlivé myšlení a jednání.Prohlubuje schopnost žáků pracovat s učebnicí.