Odpovědnost za škodu v právu občanském a pracovním PDF

Odpovědnost za škodu v právu občanském a pracovním je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Josef Hochman. Přečtěte si s námi knihu Odpovědnost za škodu v právu občanském a pracovním na bthestar.it
Bthestar.it Odpovědnost za škodu v právu občanském a pracovním Image
POPIS

Publikace se ve svém novém vydání zaměřuje na podrobné seznámení právnické veřejnosti i čtenářské veřejnosti s nyní platnou právní úpravou a zásadní judikaturou soudů (zejména ze Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, vydávané Nejvyšším soudem) o odpovědnosti za škodu podle občanského práva, ale především o odpovědnosti za škodu v pracovněprávních vztazích, jak ji nyní zakotvuje zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.), který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2007 a vyžádal si vydání aktuálního komentáře k jeho novým ustanovením.Jde tu o praktický návod k řešení nároků na náhradu v nejvíce se vyskytujících případech škod, způsobených fyzickými i právnickými osobami v jejich každodenní činnosti, ale rovněž o vytváření předpokladů pro dosažení stejně významného cíle, sledovaného občanským zákoníkem i zákoníkem práce, tj. předcházení hrozícím škodám.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2008
NÁZEV SOUBORU Odpovědnost za škodu v právu občanském a pracovním.pdf
VELIKOST SOUBORU 6,81 MB
AUTOR Josef Hochman
STÁHNOUT ČÍST

Publikace se ve svém novém vydání zaměřuje na podrobné seznámení právnické veřejnosti i čtenářské veřejnosti s nyní platnou právní úpravou a zásadní judikaturou soudů (zejména ze Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, vydávané Nejvyšším soudem) o odpovědnosti za škodu podle občanského práva, ale především o odpovědnosti za škodu v ...