Metodická príručka telesnej výchovy pre materské školy a I. stupeň základných škôl PDF

Metodická príručka telesnej výchovy pre materské školy a I. stupeň základných škôl je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Metodická príručka telesnej výchovy pre materské školy a I. stupeň základných škôl na bthestar.it
Bthestar.it Metodická príručka telesnej výchovy pre materské školy a I. stupeň základných škôl Image
POPIS

Publikácia obsahuje teoretickú časť, zameranú na športovú edukáciu v MŠ a v ZŠ, význam, ciele, úlohy telesnej výchovy, charakteristiku obdobia predškolského a mladšieho školského veku. Podstatná časť je zameraná na popis niekoľkých desiatok pohybových hier a cvičení, cvičenia na švédskej lavičke, detský aerobik. Samostatnú kapitolu tvoria "Letné sezónne činnosti" – bicyklovanie, kolobežkovanie, jazda na kolieskových korčuliach, predplavecká príprava a plavecký výcvik detí (metodika nácviku, príklady hier a pohybových činností). V záverečnej časti sú zaradené "Zimné sezónne činnosti" – sánkovanie, bobovanie, kĺzanie, základy korčuľovania, lyžovania (metodika nácviku, príklady hier a pohybových činností). Publikácia nadväzuje na knihu Pohyb hrou – Cvičenia a hry na rozvoj koordinačných schopností pre deti predškolského a mladšieho školského veku, dopĺňa a rozširuje jej obsah o nové kapitoly, hry a pohybové činnosti.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2012
NÁZEV SOUBORU Metodická príručka telesnej výchovy pre materské školy a I. stupeň základných škôl.pdf
VELIKOST SOUBORU 5,18 MB
AUTOR none
STÁHNOUT ČÍST

Súťaže a rôzne súťažné aktivity sú pre školy dobrým prostriedkom na rozvíjanie nových a overenie už získaných schopností, zručností a kompetencií detí. Zúčastňovať sa na súťažiach a organizovať ich môžu okrem stredných a základných škôl aj všetky materské školy.