Dvojí život PDF

Hledáte knihu Dvojí život? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2015 a autorem je Jiří Havelka? Přečtěte si knihy online na našem webu bthestar.it
Bthestar.it Dvojí život Image
POPIS

Memoáry Jiřího Havelky (1892–1964), v letech 1938–1941 ministra československé a posléze protektorátní vlády a zároveň přednosty prezidentské kanceláře, podávají působivé svědectví o událostech českých dějin od podzimu 1938 do září 1941 očima jednoho z jejich protagonistů, nejbližšího spolupracovníka prezidenta dr. Emila Háchy a ministerského předsedy generála Aloise Eliáše.Ukazují rozporuplné postavení a těžkou roli prezidenta Háchy, předsedy Eliáše a protektorátní vlády, manévrujících mezi vnější loajalitou vůči okupantům, národně obranným zápasem a protinacistickou rezistencí. Ve své druhé části pak zachycují autorův zápas s gestapem o holý život a jeho další osudy v izolaci domácího vězení.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2015
NÁZEV SOUBORU Dvojí život.pdf
VELIKOST SOUBORU 5,48 MB
AUTOR Jiří Havelka
STÁHNOUT ČÍST

Následující pojednání o dvojí podobě života sepsal Karel IV. v první kapitole své autobiografie Vita Caroli (zde v překladu Jakuba Pavla). Dovolujeme si tento text opatřit poznámkami v hranatých závorkách; v nich uvádíme naše chápání té které záležitosti. Doporučuji nejdříve přečíst bez komentářů (z důvodu snazšího přeskakování jsou barevně odlišeny).