Prínos osobností pre rozvoj hudobnej kultúry Gemera a Malohontu PDF

Prínos osobností pre rozvoj hudobnej kultúry Gemera a Malohontu je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jana Lengová (editor). Přečtěte si s námi knihu Prínos osobností pre rozvoj hudobnej kultúry Gemera a Malohontu na bthestar.it
Bthestar.it Prínos osobností pre rozvoj hudobnej kultúry Gemera a Malohontu Image
POPIS

Zborník z prvej regionálnej muzikologickej konferencie zameranej na hudobnú kultúru Gemera a Malohontu v Revúcej (2011) zahŕňa celkom 9 príspevkov (J. Lengová, B. Banáry, A. Štafura, J. Aláč, Ľ. Pulišová, E. Kušnierová, A. Predmerská, V. Sedláková, E. Letňanová). Časť príspevkov sa zaoberá poprednými osobnosťami hudby, ktoré pochádzali z tohto regiónu a našli uplatnenie mimo neho (J. Farkaš, J. Kazamek, J. Letňan, F. Zagiba). Ďalšie referáty sú venované gemerským výtvarným pamiatkam od stredoveku po koniec 19. storočia, kontinuite regionálnych tradícií (Ľ. Vansa, Tisovský spevokol), významu pamäťových inštitúcií (hudobné pamiatky v Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote), historickým organom a syntetickému pohľadu na novodobé dejiny hudby Gemera a Malohontu v ich základných kontúrach.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2014
NÁZEV SOUBORU Prínos osobností pre rozvoj hudobnej kultúry Gemera a Malohontu.pdf
VELIKOST SOUBORU 1,42 MB
AUTOR Jana Lengová (editor)
STÁHNOUT ČÍST

Jana LENGOVÁ (ed.): Prínos osobností pre rozvoj hudobnej kultúry Gemera a Malohontu. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie v Revúcej 1. decembra 2011. (=Hudobná kultúra Gemera a Malohontu v kontextoch.) Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV : Quirinus, o.z., 2014, 128 s. ISBN 978-80-89135-32-5. Buy