Obchodní rejstřík a další rejstříky vedené soudy PDF

Obchodní rejstřík a další rejstříky vedené soudy je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Josef Holejšovský. Přečtěte si s námi knihu Obchodní rejstřík a další rejstříky vedené soudy na bthestar.it
Bthestar.it Obchodní rejstřík a další rejstříky vedené soudy Image
POPIS

Publikace se věnuje u nás dosud neřešené problematice obchodního rejstříku. Seznamuje s jeho povahou a účelem, skutečnostmi a subjekty do něj zapisovanými, jakož i s řízením týkajícím se zápisem do rejstříku před příslušným soudem. Zabývá se jak otázkamiaktivní legitimace k podání návrhu a splnění procesních podmínek řízení, tak okruhem účastníků rejstříkového řízení. Reflektuje nejenom řízení v prvním stupni, ale i řízení odvolací a dovolací. Upozorňuje na způsoby rozhodování soudu, jakož i na nejčastější pochybení účastníků. Kniha obsahuje část věnovanou sbírce listin, včetně charakteristiky do ní zakládaných listin. Autor se ve stejném rozsahu zabývá i rejstříkem obecně prospěšných společností, nadačním rejstříkem a zcela nově vzniklým rejstříkem společenství vlastníků. Publikace je doplněna vzory nejčastějších rejstříkových návrhů a podání, včetně možností dokládání skutečností navrhovaných k zápisu. Obsahuje i výňatky z právních předpisů týkajících se obchodního i dalších rejstříků.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2003
NÁZEV SOUBORU Obchodní rejstřík a další rejstříky vedené soudy.pdf
VELIKOST SOUBORU 7,10 MB
AUTOR Josef Holejšovský
STÁHNOUT ČÍST

kniha (manuál) Obchodní rejstřík a další rejstříky vedené soudy (Holejšovský Josef) Motto: Dobrá kniha (příručka) s příklady je vždy nejlepší manuál (učebnice).