Verejná správa 1-2/2020 - Novela školského zákona, Cestná doprava, Zálohovanie jednorazových obalov na nápoje PDF

Hledáte knihu Verejná správa 1-2/2020 - Novela školského zákona, Cestná doprava, Zálohovanie jednorazových obalov na nápoje? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2019 a autorem je none? Přečtěte si knihy online na našem webu bthestar.it
Bthestar.it Verejná správa 1-2/2020  - Novela školského zákona, Cestná doprava, Zálohovanie jednorazových obalov na nápoje Image
POPIS

Publikácia ponúka aktuálne znenia zákonov a vyhlášok, po posledných novelách, z oblastí organizácie verejnej správy vo vzťahu k občanom, územným celkom a účtovníctva verejnej správy, škôl a školských zariadení, rozpočtových pravidiel, štátnej správy, stavebného zákona a súvisiacich predpisov, katastra nehnuteľností, pozemkových úprav a ďalších. Zahŕňa tiež praktické príklady z praxe.Novela školského zákonaCieľom novely školského zákona je zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole, ako súčasť plnenia povinnej školskej dochádzky pre päťročné deti v materskej škole. Zvyšuje sa výška príspevku na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl vzhľadom na zmeny Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materskej škole. K akým ďalším zmenám dochádza v školstve sa dočítate v tomto čísle mesačníka.Zmeny v zákone o cestnej dopraveCestná doprava a všetko, čo s ňou súvisí, patrí do kompetencie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Cieľom novely zákona o cestnej doprave je vytvorenie vhodnejších podmienok v oblasti podnikania v taxislužbe, prijatie opatrení smerujúcich k predchádzaniu nelegálneho spôsobu podnikania v taxislužbe a zabezpečenie účinnejšej kontroly v tejto oblasti.Neprimerané obchodné podmienkyCieľom nového zákona je aj zapracovanie nových ustanovení upravujúcich neprimerané podmienky, zavedenie generálnej klauzuly neprimeranej podmienky a umožnenie predkladať anonymné podnety upozorňujúce na možné porušenie zákona. Ide o zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami.Titul VS 1-2/2020 obsahuje témy:- Novela školského zákona- Nariadenie vlády č. 201/2019 Z. z. o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti- Doprava – Zmeny v zákone o cestnej doprave- Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave- Obchod – Neprimerané obchodné podmienky- Zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov- Zákon č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2019
NÁZEV SOUBORU Verejná správa 1-2/2020 - Novela školského zákona, Cestná doprava, Zálohovanie jednorazových obalov na nápoje.pdf
VELIKOST SOUBORU 9,47 MB
AUTOR none
STÁHNOUT ČÍST

Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur. Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. hlavný hygienik Slovenskej republiky