Školský lexikón svetových spisovateľov a literárnych pamiatok PDF

Školský lexikón svetových spisovateľov a literárnych pamiatok je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jozef Varga Gbelský. Přečtěte si s námi knihu Školský lexikón svetových spisovateľov a literárnych pamiatok na bthestar.it
Bthestar.it Školský lexikón svetových spisovateľov a literárnych pamiatok Image
POPIS

Tento titul nájdete v našej ponuke aj v kolekcii za skvelú cenu. Lexikón je vhodnou pomôckou pre školskú mládež základných a stredných škôl. Umožňuje vhodne sa zorientovať v spletitosti svetovej literárnej tvorby. Podáva veku primeraným spôsobom stručnú charakteristiku najdôležitejších literárnoteoretických pojmov, ako aj biografický prierez autorov svetovej literatúry. Pri výbere literárnoteoretických pojmov a životopisných údajov sa autor sústredil najmä na zaujímavosti, ktoré ovplyvňovali kreatívnu činnosť literátov.Súčasťou lexikónu je Abecedný zoznam svetových autorov a ich literárnych diel, ktorý si možno zdarma objednať na www.priroda.sk.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2011
NÁZEV SOUBORU Školský lexikón svetových spisovateľov a literárnych pamiatok.pdf
VELIKOST SOUBORU 5,87 MB
AUTOR Jozef Varga Gbelský
STÁHNOUT ČÍST

Školský lexikón svetových spisovateľov a literárnych pamiatok Školský lexikón svetových spisovateľov a literárnych pamiatok. Kategória: Učebnice a slovníky. Veľkosť: ... Súčasťou lexikónu je Abecedný zoznam svetových autorov a ich literárnych diel, ktorý si možno zdarma objednať na www.priroda.sk. Publikáciu ...