Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich PDF

Trávit čas knihou Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich! Na našem webu bthestar.it najdete knihu Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Bthestar.it Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich Image
POPIS

Komentář přináší ucelený výklad nového zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Autoři v knize zúročili první zkušenosti s fungováním nové úpravy, formulují odpovědi na otázky, které praxe přináší, a vybírají z dosavadní judikatury rozhodnutí, která budou použitelná i při aplikaci nové právní úpravy. Komentář je dílem předních odborníků na správní trestání, a proto je výklad vždy opřen o solidní teoretický základ a vynikající logickou argumentaci. Kniha vychází podle právního stavu k 31. 5. 2018. Autoři u jednotlivých ustanovení obsáhle citují zásadní judikaturu. Při jejím výběru bylo dbáno na její aktuálnost ve vazbě na novou právní úpravu a uváděna je též relevantní judikatura z oblasti trestního práva, jež může pomoci objasnit některé instituty, které jsou uplatňovány též v trestním právu a trestním řízení. Uváděny jsou i závěry poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání.Pro přehlednost je v komentáři u jednotlivých paragrafů uveden přehled souvisejících ustanovení zákona, jakož i přehled vybraných souvisejících právních předpisů. Text je vždy uvozen důvodovou zprávou k zákonu za účelem snazšího seznání úmyslu zákonodárce k přijetí daného ustanovení.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2017
NÁZEV SOUBORU Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.pdf
VELIKOST SOUBORU 5,31 MB
AUTOR Stanislav Kadečka
STÁHNOUT ČÍST

Zákon č. 250/2016 Sb. - Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich