Účtovníctvo vo verejnej správe so zameraním na rozpočtové organizácie PDF

Účtovníctvo vo verejnej správe so zameraním na rozpočtové organizácie je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Eva Mihaliková. Přečtěte si s námi knihu Účtovníctvo vo verejnej správe so zameraním na rozpočtové organizácie na bthestar.it
Bthestar.it Účtovníctvo vo verejnej správe so zameraním na rozpočtové organizácie Image
POPIS

Učebné texty ponúkajú prierez problematikou účtovníctva vo verejnej správe, pričom sú orientované na vedenie účtovníctva v rozpočtových organizáciách zriadených obcou a vyšším územným celkom. V úvode poukazujú na základné princípy vedenia účtovníctva a potrebu jeho harmonizácie na úrovni Európskej únie. Následne sa zameriavajú na vybrané účtovné súvzťažnosti dotýkajúce sa majetku, zdrojov jeho krytia, nákladov a výnosov.Samostatná pozornosť je venovaná účtovaniu rozpočtových výdavkov a príjmov. Záverečnú časť učebných textov tvorí účtovná uzávierka a účtovná závierka, pričom sú zvýraznené špecifiká tvorby konsolidovaných účtovných závierok vo verejnej správe.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2015
NÁZEV SOUBORU Účtovníctvo vo verejnej správe so zameraním na rozpočtové organizácie.pdf
VELIKOST SOUBORU 2,41 MB
AUTOR Eva Mihaliková
STÁHNOUT ČÍST

Podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.") rozpočtové organizácie patria medzi subjekty verejnej správy...