Za lyrický subjekt PDF

Za lyrický subjekt je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jaroslava Oválská. Přečtěte si s námi knihu Za lyrický subjekt na bthestar.it
Bthestar.it Za lyrický subjekt Image
POPIS

Sbírka debutující Jaroslavy Oválské (*1989) se ve svých reálných, čtenáři blízkých kulisách tváří bezmála mimeticky. Důvěrnost je ale neustále narušována útoky neskutečna, podrývána iluzorností, překreslována mystifikací a naleptávána skrytým zlem. Podobně dvousečně účinkuje také jazyk básní: stejně tak současný jako zasvěcený minulosti, přívětivý i strašlivý. Nejednoznačná je i sama zpráva o kolísajícím světě, kterou Oválská čtenáři podává, promlouvající já (jak naznačuje už název knihy) zůstává tudíž spolehlivě nespolehlivé. Vítejte na lyrickém maškarním plese…

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2018
NÁZEV SOUBORU Za lyrický subjekt.pdf
VELIKOST SOUBORU 5,39 MB
AUTOR Jaroslava Oválská
STÁHNOUT ČÍST

lyrický subjekt = mluvčí básnického díla 6. postava - jmenujte postavy díla a charakterizujte je dělení: hlavní / vedlejší / epizodická / fiktivní (v ději nevystupuje přímo, např. Godot) kladná / neutrální / záporná 7. vyprávěcí způsoby přímá řeč - vyjadřuje promluvu postavy, je oddělena uvozovkami např.