Šlabikár LIPKA 2 PDF

Šlabikár LIPKA 2 je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Janka Striežovská. Přečtěte si s námi knihu Šlabikár LIPKA 2 na bthestar.it
Bthestar.it Šlabikár LIPKA 2 Image
POPIS

Tento titul nájdete v našej ponuke aj v kolekcii za skvelú cenu. Šlabikár Lipka® je spracovaný do dvoch šlabikárových častí a samostatnej čítanky. Koncepcia je založená na najpoužívanejšej hláskovej analyticko-syntetickej metóde. Šlabikár nadväzuje na tradíciu pôvodného Šlabikára Lipka®, zachováva pôvodné poradie vyvodzovaných písmen. Šlabikár na každej strane uvádza obsahový štandard podľa požiadaviek ŠVP – ISCED1, podľa ktorého je spracovaný. Šlabikár Lipka® prvá časť zahŕňa celé prípravné obdobie a časť nácvičného obdobia. Obe časti šlabikára majú ustálenú štruktúru. Učivo je organizované od jednoduchého k zložitejšiemu, dôsledne dodržiava používanie mäkkých slabík a dvojhlások pri vyvodzovaní nového učiva. Učivo v prípravnom období obsahuje fonematické uvedomovanie hlások v slovách. Dôraz sa kladie na poznávanie tvarov niektorých písmen, rozvoj slovnej zásoby a komunikačných kompetencií. Titul je súčasťou série učebných textov Šlabikár LIPKA® s nadštandardnou didaktickou podporou pre učiteľa.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2015
NÁZEV SOUBORU Šlabikár LIPKA 2.pdf
VELIKOST SOUBORU 7,47 MB
AUTOR Janka Striežovská
STÁHNOUT ČÍST

Všetky informácie o produkte Šlabikár LIPKA 2. časť, porovnanie cien z internetových obchodov, hodnotenie a recenzie Šlabikár LIPKA 2. časť.