Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2018 a výhľad do roku 2020 PDF

Trávit čas knihou Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2018 a výhľad do roku 2020! Na našem webu bthestar.it najdete knihu Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2018 a výhľad do roku 2020 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Bthestar.it Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2018 a výhľad do roku 2020 Image
POPIS

Tradícia vydávania publikácie Hospodársky vývoj Slovenska je rovnako dlhá ako existencia samostatnej Slovenskej republiky. Tím z Ekonomického ústavu SAV pripravuje od roku 1993 každoročne svoj analytický a hodnotiaci pohľad na hospodársky vývoj Slovenska. Hoci v názve publikácie sú uvádzané konkrétne roky, snažíme sa posledný vývoj zasadiť aj do kontextu dlhšieho obdobia.V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi prinášame inováciu. Každý rok bude mať publikácia Hospodársky vývoj Slovenska vybraný nejaký prierezový problém, na ktorý zaostrí svoju pozornosť. Tohto roku je takýmto prierezovým problémom prerušenie, resp. zaseknutie sa reálnej konvergencie. Slovenská ekonomika totiž v uplynulých rokoch prerušila proces dobiehania výkonnosti najvyspelejších ekonomík. Používame aj výraz zaseknutá konvergencia z dôvodu, že ono zaseknutie predstavuje dočasné prerušenie, ktoré sa môže znovu uvoľniť a spustiť. A tak vnímame aj problém reálnej konvergencie – ako dočasne zablokovaný, s možnosťou znovuuvoľnenia.V ekonomických debatách na Slovensku v poslednom období silno rezonovali aj iné témy – téma nedostatku pracovných síl alebo téma tlaku na rast miezd a z toho vyplývajúcej zmeny v konkurencieschopnosti. Tieto a ďalšie témy nemohli ujsť pozornosti ani v tohtoročnej publikácii.V jednotlivých kapitolách je venovaná pozornosť hodnoteniu ekonomickej úrovne a výkonu ekonomiky, hospodárskej politike, vývoju na trhu práce, pohybu cenovej hladiny ako aj opatreniam, ktoré zmenili ekonomické prostredie. Vo viacerých kapitolách, pri rôznych čiastkových problémoch sa však hľadá aj súvislosť s centrálnym problémom, konvergenciou. Po úvodnom súhrnnom pohľade na ekonomiku prichádza rad detailnejších pohľadov na čiastkové problémy, aby sme sa nakoniec vrátili k syntetickému pohľadu a naznačili očakávaný vývoj v blízkej budúcnosti.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2019
NÁZEV SOUBORU Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2018 a výhľad do roku 2020.pdf
VELIKOST SOUBORU 9,47 MB
AUTOR Karol Morvay
STÁHNOUT ČÍST

Od roku 2010 sa sprísňujú normy v súlade s dohodou európskej únie o znížení emisií do roku 2020 o 20%. Od 1.1.2016 máme stavať podľa prísnejších energetických noriem pre budovy. V súčasnej dobe vynakladá priemerná slovenská či česká domácnosť cca 33% príjmu na bývanie.