Slovenčina základnej školy v kocke PDF

Trávit čas knihou Slovenčina základnej školy v kocke! Na našem webu bthestar.it najdete knihu Slovenčina základnej školy v kocke a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Bthestar.it Slovenčina základnej školy v kocke Image
POPIS

Titul "Slovenčina v kocke" poskytuje komplexné poznatky o slovenskom jazyku, ktoré sú logicky a porehľadne rozčlenené do šiestich tématických celkov. Je výbornou pomôckou pri príprave na testovanie a prijímacie skúšky na stredné školy, ako aj na štúdium v nižších ročníkoch strdných škôl.Publikácia prináša prehľad učiva zo slovenského jazyka na 2. stupni ZŠ a nižšom stupni gymnázií. V šiestich kapitolách sa venuje vývinu jazyka, jeho zvukovej a významovej rovine, tvarosloviu, skladbe a štylistike. Je prehľadne členená a obohatená o množstvo príkladov, ktoré vhodne dopĺňajú teoretické učivo a pomáhajú upevniť si nadobudnuté poznatky. Vítanou praktickou súčasťou na preverenie získaných poznatkov budú aj dva súbory testov, ktoré budú obsahovať po 30 otázok.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2012
NÁZEV SOUBORU Slovenčina základnej školy v kocke.pdf
VELIKOST SOUBORU 5,95 MB
AUTOR Renáta Somorová
STÁHNOUT ČÍST

Obsah knihy: Slovenčina základnej školy v kocke. Publikácia predstavuje ucelený prehľad učiva zo slovenského jazyka v rámci základnej školy a nižších ročníkov gymnázií aj stredných škôl. Dôležité definície a gramatické javy sú farebne vyznačené a k učivu sa uvádzajú vzorové príklady a ukážky.