Judikatúra vo veciach zmeniek PDF

Trávit čas knihou Judikatúra vo veciach zmeniek! Na našem webu bthestar.it najdete knihu Judikatúra vo veciach zmeniek a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Bthestar.it Judikatúra vo veciach zmeniek Image
POPIS

Publikácia predstavuje zbierku rozhodnutí najvyšších súdnych autorít vo veciach zmeniek. Cieľom predkladanej zbierky judikátov je napomôcť právnej praxi pri riešení praktických problémov, pričom bola zostavená tak, aby dala odpoveď na všetky základné otázky, ktoré vznikajú v praxi zmeniek. Zo zmenky ako dokonalého dlžníckeho cenného papieru vzniká za splnenia prísnych formálnych náležitostí priamy, nepodmienený, nesporný a abstraktný záväzok určitej osoby zaplatiť majiteľovi zmenky na určitom mieste a čase stanovenú peňažnú sumu. Aj keď sa vystavenie zmenky spravidla opiera o určitý dôvod (kauzu), vzniká zo zmenky špecifický (zmenkový) právny vzťah, ktorého abstraktný charakter je v tom, že právny dôvod (kauza) nie je pre jeho existenciu významný a zo zmenky nevyplýva. Aj z tohto dôvodu sa zostaviteľ predkladanej zbierky judikátov zameral aj na otázky vznášania námietok proti zmenkovým platobným rozkazom a uplatňovania procesnej obrany. Zbierka rozhodnutí sa komplexne snaží poskytnúť ucelený pohľad na zmenkové právo v rozhodovacej praxi súdov a predstavuje dobrého radcu a pomocníka nielen pre advokátov, ale aj pre sudcov, podnikových právnikov a študentov právnických fakúlt.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2016
NÁZEV SOUBORU Judikatúra vo veciach zmeniek.pdf
VELIKOST SOUBORU 3,46 MB
AUTOR Peter Strapáč
STÁHNOUT ČÍST

Všechny informace o produktu Kniha Judikatúra vo veciach Obchodného zákonníka - Peter Strapáč, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Judikatúra vo veciach Obchodného zákonníka - Peter Strapáč.