Ľudová architektúra na Slovensku PDF

Ľudová architektúra na Slovensku je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Igor Thurzo. Přečtěte si s námi knihu Ľudová architektúra na Slovensku na bthestar.it
Bthestar.it Ľudová architektúra na Slovensku Image
POPIS

Ľudová architektúra bola vždy úzko spätá s prírodou. Každý región má svoje špecifiká – prírodné ale aj etnické. Autor nás sprevádza zo Záhoria na Podjavorinu, cez Podunajsko, Považie a Ponitrie, na Kysuce, Turiec, Liptov a Oravu, Horehronie, Hont, Gemer, Spiš, Šariš, Zemplín až na Dolnú zem a do rómskych osád. Všade hľadá a objavuje malebnú ľudovú architektúru typickú pre daný región. Slovenskom v dejinách prechádzali mnohé národy, mnohí sa sem prisťahovali, alebo kolonizovali celé územia. Tak vznikali v tesnom susedstve architektonicky často odlišné stavby. Či už to boli Slováci, Nemci, Maďari, Chorváti, Gorali, Rusíni, Židia, Rómovia, každé etnikum si prinieslo vlastné zvyky, životný štýl a aj vlastný spôsob stavby obydlí. S meniacou sa krajinou, mení sa aj stavebný materiál: hlina, rákosie a tehly striedajú kameň, drevo a ďalšie materiály, ktoré poskytuje okolitá príroda. V knihe sú zachytené unikátne stavby, ktoré vytvorili a obývali ľudoví stavitelia bez vzdelania a technického zázemia. Sú príťažlivé, krásne a citlivo osadené v krajine. Dnes už takáto architektúra nevzniká, prerušil sa stáročia trvajúci vývoj ľudového staviteľstva. Vďaka bohatému fotografickému materiálu autora sa môžme bližšie zoznámiť s krásami ľudovej architektúry na celom Slovensku.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2004
NÁZEV SOUBORU Ľudová architektúra na Slovensku.pdf
VELIKOST SOUBORU 6,46 MB
AUTOR Igor Thurzo
STÁHNOUT ČÍST

Tradičná ľudová kultúra je súhrnom hmotných a nehmotných produktov ľudskej činnosti vytvorených v tradičných spoločnostiach a zviazaných so sociálnymi vrstvami nazývanými ľud, ktorý na Slovensku tvorili najmä roľníci, remeselníci, robotníci a ďalšie neprivilegované sociálne vrstvy.