Demokracie v Americe PDF

Demokracie v Americe je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Alexis Tocqueville de. Přečtěte si s námi knihu Demokracie v Americe na bthestar.it
Bthestar.it Demokracie v Americe Image
POPIS

Alexis de Tocqueville ve svém proslaveném díle Demokracie v Americe (I. díl 1835, II. díl 1840) jako první pochopil rozporuplnou povahu rovnosti a demokracie, její tendenci „požírat samu sebe“ standardizací podmínek i smýšlení až k jakési tyranii většinové průměrnosti, která limituje jedinečnost i kulturu a vede ke konformitě většiny. Předpovídal příchod tržního blahobytu, průmyslové oligarchie, zaopatřovacího pečovatelského státu i nesmyslného byrokratického plánování a směřování k centralizaci. Vystihl všechny podstatné hodnoty západní civilizace, především svár mezi svobodou a rovností i společenský význam náboženské víry, bez níž se ztrácí autorita a jejíž absence nakonec ohrožuje i samu politickou svobodu. Toto Tocquevillovo dílo, stejně prosté a srozumitelné svou esejistickou formou jako hluboké svým chápáním povahy člověka, společnosti a dějin, dodnes platí jako vzor analytické práce.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2018
NÁZEV SOUBORU Demokracie v Americe.pdf
VELIKOST SOUBORU 6,75 MB
AUTOR Alexis Tocqueville de
STÁHNOUT ČÍST

TOCQUEVILLE, Alexis de. Demokracie v Americe.Translated by Vladimír Jochmann. Vyd. 2., v nakladatelství A. Praha: Academia, 2000. 624 s. ISBN 8020008292.