Strategie firemní komunikace PDF

Trávit čas knihou Strategie firemní komunikace! Na našem webu bthestar.it najdete knihu Strategie firemní komunikace a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Bthestar.it Strategie firemní komunikace Image
POPIS

Starý známý marketing, který je založen na myšlence, že stačí vyrobit zboží, ocenit je, zajistit jeho distribuci a propagaci, je omylem. Není totiž schopen zajistit prosperitu v podmínkách, jež vládnou na počátku 21. století.I dnešní podniky řeší velmi staré otázky. Jak získat nové zákazníky a jak si udržet ty současné? Jak se prosadit na trhu? Většina organizací se přednostně zaměřuje na snižování výrobních, distribučních, provozních, obchodních a marketingových nákladů. Důsledkem nadřazenosti ekonomického hlediska je pak to, že se produkt, cena a distribuce stávají snadno napodobitelnou položkou.Životodárnou silou každého vztahu, tedy i vztahu komerčního, je komunikace. Protože budoucí úspěch značky velmi silně závisí na kvalitě vztahů se zákazníky a dalšími rozhodujícími cílovými skupinami, hraje komunikace v současném podnikání a v novém marketingu stěžejní roli.Každá organizace komunikuje. Vše, co podnik dělá, a často i to, co nedělá (ale měl by dělat), vysílá určité zprávy vůči jeho okolí. Pokud např. produkt nefunguje tak, jak jsme předpokládali, či pokud není služba poskytnuta odpovídajícím způsobem, zanechá to v nás negativní obraz o firmě i značce. Stejně nás - jako zákazníky - pobouří, není-li inzerovaný výrobek nikde k sehnání, je předražený nebo je-li jeho propagace zavádějící nebo urážlivá. A co víc, bude nám vadit i to, když nikdo z podniku nezodpoví naše dotazy nebo když podnik odmítne respektovat veřejný zájem. Takovou značku už nebudeme vyhledávat: náš vztah k ní se oslabí.Obsah knihy:Předmluva (Michal Burian, výkonný ředitel Transparency International ČR)Část I Integrovaná komunikace - komunikace pro třetí tisíciletí1 Integrovaná komunikace1.1 Posun v chápání marketingu1.2 Marketing a komunikace pro třetí tisíciletí1.3 Integrovaná komunikace jako důsledek i řešeníČást II Vize, značky a firemní identita: pevný základ firemní komunikace2 Podniková vize: kdo jsme a kam jdeme3 Komunikace a značky3.1 Produktová (individuální) značka3.2 Firemní značka a firemní identita3.3 Vztah firemní a produktové značkyČást III Komunikace se zájmovými a cílovými skupinami4.1 Zájmové skupiny4.2 Komunikace se zákazníky4.3 Komunikace se zaměstnanci4.4 Komunikace s médii4.5 Komunikace s dalšími zájmovými skupinami4.5.1 Nátlakové skupiny a zájmová sdružení4.5.2 Názoroví vůdci4.5.3 Státní správa, samospráva a zákonodárné orgány4.5.4 Komunikace s finanční komunitou4.5.5 Principy komunikace se zájmovými skupinamiZávěr - firemní reputace a značkaSlovníček pojmůUžitečné internetové adresyRejstřík jmenný (osob, institucí, firem a značek)Barevné obrazové přílohy

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ none
NÁZEV SOUBORU Strategie firemní komunikace.pdf
VELIKOST SOUBORU 7,14 MB
AUTOR Hana Škapová
STÁHNOUT ČÍST

2. Strategie řízení interní komunikace. Na základě zjištěných informací připravíme strategii pro zefektivnění komunikace přímo ve vaší firmě. Návrh bude navrhnut na základě potřeb vašich zaměstnanců. 3. Realizace plánu na zefektivnění interní komunikace. Společně s vámi budeme realizovat navrhnutá zlepšení.