Obrazy z cest do země Sovětů PDF

Obrazy z cest do země Sovětů je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jaroslav David. Přečtěte si s námi knihu Obrazy z cest do země Sovětů na bthestar.it
Bthestar.it Obrazy z cest do země Sovětů Image
POPIS

Kniha Obrazy z cest do země Sovětů představuje v šesti kapitolách české cestopisy do sovětského Ruska a posléze Sovětského svazu z let 1917–1968. Na základě analýzy sedmdesáti dvou knižně vydaných textů, zahrnujících jak cestovní relace a popisy, tak díla reportážního charakteru či stylizované literární výpovědi, odhaluje dobové představy české společnosti o sovětském Rusku a jejich proměny v závislosti na politickém a kulturním vývoji ve 20. století. Cestopisy představují výraznou skupinu textů, jež na kulturně-politické změny vždy citlivě reagovaly a reflektovaly je. Zároveň se podílely na vytváření ideologického obrazu Ruska, ať už prosovětského (fellow travellers / poputčiky), nebo méně často antisovětského (anti-fellow travellers). Kniha věnuje pozornost nejen otázkám vymezení cestopisu jako žánru, problematice ideologického cestopisu či tematizaci ruského jazyka i sovětského newspeaku, ale především prezentaci klíčových témat a jejich proměnám mezi světovými válkami, v období od roku 1945 do druhé poloviny padesátých let a následně v letech šedesátých.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2017
NÁZEV SOUBORU Obrazy z cest do země Sovětů.pdf
VELIKOST SOUBORU 6,59 MB
AUTOR Jaroslav David
STÁHNOUT ČÍST

Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová: Obrazy z cest do země Sovětů: České cestopisy do sovětského Ruska a Sovětského svazu 1917-1968. Host, Brno, 2017, 256 s. Host, Brno, 2017, 256 s. „Všichni my ostatní Slované přijdeme se hřáti k tomu světlu čisté lásky a dobra."