Účtovníctvo pre 2. ročník obchodných akadémií PDF

Účtovníctvo pre 2. ročník obchodných akadémií je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Anna Šlosárová. Přečtěte si s námi knihu Účtovníctvo pre 2. ročník obchodných akadémií na bthestar.it
Bthestar.it Účtovníctvo pre 2. ročník obchodných akadémií Image
POPIS

14., doplnené a prepracované vydanie V predmete účtovníctvo na obchodných akadémiách majú žiaci získať poznatky o spôsoboch a postupoch účtovania tak v sústave podvojného, ako aj jednoduchého účtovníctva. V 2. ročníku je cieľom vysvetliť základné pojmy a úlohy účtovníctva a položiť tak základy podstaty podvojného účtovníctva. Pochopenie dvojakého pohľadu na majetok účtovnej jednotky vyjadrený v najdôležitejšom účtovnom výkaze – v súvahe – je predpokladom pre správne účtovanie v sústave podvojného účtovníctva. Súčasťou obsahu učiva v 2. ročníku je aj problematika účtovnej dokumentácie, účtovných záznamov, účtovných zápisov a účtovných kníh. V druhej časti učebnice sú vysvetlené základné účtovné prípady súvisiace s účtovaním peňazí, dlhodobým i krátkodobým majetkom, pohľadávkami i záväzkami, nákladmi i výnosmi, ako aj výsledkom hospodárenia a jeho rozdelením. V závere je uvedený súvislý príklad na zopakovanie a precvičenie osvojených vedomostí, zručností i návykov žiakov.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2019
NÁZEV SOUBORU Účtovníctvo pre 2. ročník obchodných akadémií.pdf
VELIKOST SOUBORU 8,95 MB
AUTOR Anna Šlosárová
STÁHNOUT ČÍST

Kupte knihu Účtovníctvo pre 2. ročník obchodných akadémií (Rudolf Šlosár, Anna Šlosárová) s 16 % zľavou za 4.86 € v overenom obchode. Prelistujte stránky knihy, prečítajte si recenzie čitateľov, nechajte si odporučiť podobnú knihu z ponuky viac ako 20 miliónov titulov.