Sociální ochrana PDF

Sociální ochrana je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Sociální ochrana na bthestar.it
Bthestar.it Sociální ochrana Image
POPIS

Sociální ochrana je oblast úzce související s vědním oborem kriminologie. Přináší hlubší pohled na terciární sféru prevence – kontrolu kriminality. Cílem sociální ochrany jako výukového předmětu je seznámit v širším sociálním kontextu s problematikou trestu a trestání, vývojem pojetí trestání a jeho účinky.Předkládaná publikace pojednává o reakcích společnosti na trestnou činnost, přičemž se vychází z poznání osobnosti pachatele a individuálních faktorů kriminality. Pozornost je také věnována účinkům trestů na psychiku člověka, zacházení s pachatelem a podílu státních a nestátních institucí a organizací na dosažení reintegrace pachatele do společnosti.Kniha je základním studijním materiálem pro výukový předmět Sociální ochrana vyučovaný na katedře kriminologie Policejní akademie ČR, neméně zajímavá ale bude i pro studenty práv, sociální pedagogiky nebo sociální práce, pracovníky Probační a mediační služby ČR a všechny zájemce, kteří působí v oblasti prevence kriminality.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2008
NÁZEV SOUBORU Sociální ochrana.pdf
VELIKOST SOUBORU 10,94 MB
AUTOR none
STÁHNOUT ČÍST

Černíková a kol. - Sociální ochrana-terciární prevence, její možnosti a limity (2008) OCR [vojak_svejk].pdf. 10 MB +1. 011_Problémy a limity.pdf. 5 MB; 0 . Sociální studia 2010, č. 1 - Vzpomínání a paměť.pdf. 2 MB; 0. V čem je prospěšná chůze naboso, její výhody a nevýhody.pdf ...