Zákon o vojácích z povolání PDF

Trávit čas knihou Zákon o vojácích z povolání! Na našem webu bthestar.it najdete knihu Zákon o vojácích z povolání a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Bthestar.it Zákon o vojácích z povolání Image
POPIS

Kniha přináší ucelený výklad právní úpravy služebního poměru vojáků z povolání, a to jak z pohledu zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, tak prováděcích právních předpisů vydaných k tomuto zákonu. Současně postihuje i souvislosti s jinými předpisy právního řádu České republiky a příslušnou judikaturou.V úvodních studiích čtenář najde souhrnný výklad základních pojmů i z jiných právních odvětví, jako je rodinné nebo dědické právo, a jejich vztah k právní úpravě obsažené v zákoně č. 221/1999 Sb. Autoři věnují pozornost vzniku, průběhu, změně a zániku služebního poměru, výkonu a době služby, řádné dovolené, zvláštnostem průběhu služby vojáka z povolání, občanským právům vojáka (včetně jejich omezení), vojenskému kázeňskému právu, péči a zabezpečení vojáků z povolání, právní odpovědnosti, zejména odpovědnosti vojáka za škodu způsobenou státu a odpovědnosti státu za škodu způsobenou vojákovi a souvisejícím otázkám náhrad, výsluhovým náležitostem, rozhodování ve věcech služebního poměru, řešení žádostí a stížností vojáků z povolání, počítání času, lhůtám a dobám, promlčení a prekluzi, bezdůvodnému obohacení, zajetí a nezvěstnosti či nárokům v důsledku úmrtí vojáka z povolání.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2018
NÁZEV SOUBORU Zákon o vojácích z povolání.pdf
VELIKOST SOUBORU 3,15 MB
AUTOR Jaroslav Daněk
STÁHNOUT ČÍST

Zákon o vojácích z povolání (221/1999 Sb.) - Komentář Leopold Skoruša, Jaroslav Daněk a kolektiv 850 Kč Zákon o vojácích z povolání (221/1999 Sb.) - Komentář Leopold Skoruša, Jaroslav Daněk a kolektiv 383 Kč Ušetříte 383 K č (50%) Ke stažení ...