Muzeum versus digitální éra PDF

Muzeum versus digitální éra je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jolana Lažová. Přečtěte si s námi knihu Muzeum versus digitální éra na bthestar.it
Bthestar.it Muzeum versus digitální éra Image
POPIS

Odborná kniha věnovaná tématu využití digitálních technologií v muzejní kultuře vznikla v rámci výzkumného projektu Nové technologie v české muzejní a galerijní edukaci, řešeného na KVV PdF UPOL. Kromě teoretického rámce a vymezení základních pojmů z oblasti nových médií a digitálního on-line prostředí přináší původní výzkumná data o digitálních technologiích v klasické muzejní prezentaci, o mobilních aplikacích a e-learningových produktech muzeí. Stranou zájmu autorů však nezůstala ani další související témata - využití digitálních technologií v oblasti evidence a správy sbírek, fungování on-line databází a virtuálních muzeí, komunikace muzeí prostřednictvím www stránek a sociálních sítí, satelitní navigační systémy a další technologie využitelné pro zprostředkování kulturního dědictví.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2017
NÁZEV SOUBORU Muzeum versus digitální éra.pdf
VELIKOST SOUBORU 3,50 MB
AUTOR Jolana Lažová
STÁHNOUT ČÍST

V dalších etapách bude tento digitální fotoarchív rozšířen o cca 60 000 fotografií, kterými náš archív v současnosti disponuje. Fotografie jsou určeny pouze pro prohlížení a studium, proto jsou opatřeny vodoznakem.