Hravá čeština 4 PDF

Trávit čas knihou Hravá čeština 4! Na našem webu bthestar.it najdete knihu Hravá čeština 4 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Bthestar.it Hravá čeština 4 Image
POPIS

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů pro výuku českého jazyka na 1. stupni základních škol je koncipována tak, aby mohla nabídnout učitelům učebnici společně s celou řadou nástrojů, které jim umožní naplnit ŠVP. Výuková řada Hravá čeština splňuje požadavky jak na RVP ZV, tak i učitelů z praxe. Kromě promyšlených a kreativních učebnic a pracovních sešitů jsme se zaměřili také na doplňkové pomůcky (písanky, čítanka, hravá abeceda, pracovní listy), které komplet dotvářejí. Pracovní sešity a učebnice jsou vytvořeny moderním a inovativním přístupem. Cvičení se vyznačují tvořivostí, obsahovou a typologickou pestrostí a motivují žáky k práci. Na tvorbě pracovních sešitů se podílel široký kolektiv učitelů s bohatými teoretickými znalostmi i praktickými zkušenostmi z vyučování českého jazyka.Cvičení doprovázejí barevné ilustrace a fotografie, které rozvíjejí představivost žáků.Pracovní sešit rozšiřuje a upevňuje učivo obsažené v učebnici Hravá čeština 4.Učivo je probíráno hravou a zábavnou formou.Pracovní sešit je rozdělen do dvou základních okruhů: Jazykové vyučování a Komunikační a slohová výchova.Nápadité a hravé úkoly jsou zaměřeny na mezipředmětové vztahy, obsahují i prvky moderní komunikace.Moderní grafika podporuje motivaci a kreativitu žáků.Pracovní sešit obsahuje množství rébusů, křížovek a doplňovaček, které pomohou s dalším rozvojem logického myšlení žáků.Učebnice obsahuje: Opakování učiva z 3. ročníkuNauka o slověStavba slovaVyjmenovaná slovaSlovní druhyPodstatná jménaSkloňování podstatných jmenSlovesaStavba větyZávěrečné opakováníČtvrtletní testy

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2016
NÁZEV SOUBORU Hravá čeština 4.pdf
VELIKOST SOUBORU 5,18 MB
AUTOR none
STÁHNOUT ČÍST

Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ v souladu s RVP. Naše firma se již několik let zabývá nejen prodejem učebnic do všech typů škol nevyjímaje výuku jazyků, přípravou na střední a vysoké školy, metodikami pro učitele, výukovými pomůckami, ale snažíme se také neustále rozšiřovat sortiment o nové, zajímavé produkty v oblasti vzděláváni.