Hravá čeština 4 PDF

Trávit čas knihou Hravá čeština 4! Na našem webu bthestar.it najdete knihu Hravá čeština 4 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Bthestar.it Hravá čeština 4 Image
POPIS

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů pro výuku českého jazyka na 1. stupni základních škol je koncipována tak, aby mohla nabídnout učitelům učebnici společně s celou řadou nástrojů, které jim umožní naplnit ŠVP. Výuková řada Hravá čeština splňuje požadavky jak na RVP ZV, tak i učitelů z praxe. Kromě promyšlených a kreativních učebnic a pracovních sešitů jsme se zaměřili také na doplňkové pomůcky (písanky, čítanka, hravá abeceda, pracovní listy), které komplet dotvářejí. Pracovní sešity a učebnice jsou vytvořeny moderním a inovativním přístupem. Cvičení se vyznačují tvořivostí, obsahovou a typologickou pestrostí a motivují žáky k práci. Na tvorbě pracovních sešitů se podílel široký kolektiv učitelů s bohatými teoretickými znalostmi i praktickými zkušenostmi z vyučování českého jazyka.Cvičení doprovázejí barevné ilustrace a fotografie, které rozvíjejí představivost žáků.Pracovní sešit rozšiřuje a upevňuje učivo obsažené v učebnici Hravá čeština 4.Učivo je probíráno hravou a zábavnou formou.Pracovní sešit je rozdělen do dvou základních okruhů: Jazykové vyučování a Komunikační a slohová výchova.Nápadité a hravé úkoly jsou zaměřeny na mezipředmětové vztahy, obsahují i prvky moderní komunikace.Moderní grafika podporuje motivaci a kreativitu žáků.Pracovní sešit obsahuje množství rébusů, křížovek a doplňovaček, které pomohou s dalším rozvojem logického myšlení žáků.Učebnice obsahuje: Opakování učiva z 3. ročníkuNauka o slověStavba slovaVyjmenovaná slovaSlovní druhyPodstatná jménaSkloňování podstatných jmenSlovesaStavba větyZávěrečné opakováníČtvrtletní testy

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2016
NÁZEV SOUBORU Hravá čeština 4.pdf
VELIKOST SOUBORU 3,20 MB
AUTOR none
STÁHNOUT ČÍST

Hrava cestina 4 pracovni sesit neuveden. Nalezeno: 52 produktů. TAKTIK Hravá čeština 7 . Pracovní sešity Hravá Čeština obsahují úlohy a cvičení, pomocí kterých si žáci hravým způsobem osvojí poznatky potřebné pro splnění RVP Základní vzdělávání. Obsahují rozmanité úlohy určené na podporu rozvoje znalostí ...