DPH a účtování PDF

Hledáte knihu DPH a účtování? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2013 a autorem je František Louša? Přečtěte si knihy online na našem webu bthestar.it
Bthestar.it DPH a účtování Image
POPIS

Šesté vydání zahrnuje změny platné od 1. 1. 2013. V ojedinělé publikaci je souhrnně vysvětlena poměrně složitá problematika přepravy uskutečňované při různých směrech přepravovaného zboží českými dopravci, dopravci z jiných členských států a zahraničními dopravci z tuzemska do jiných členských států EU a do zahraničí a opačně. Včetně služeb souvisejících s přepravou a služeb, které jsou přímo vázané na dovoz a vývoz. Zvláštní pozornost je věnována činnosti spedičních a logistických firem. Výklad v knize zahrnuje i služby, jejichž předmětem plnění jsou prostředky pro dopravu (např. opravy a pronájmy dopravních prostředků, podnikání autobazarů a práva a povinnosti dovozců a vývozců, kteří přepravu uskutečňují, nebo si ji obstarávají u jiných firem). V komplexně pojaté publikaci je výklad problematiky uplatňování DPH rozšířen o účtování s vysvětlením rozdílných přístupů v účetnictví a dle zákona o DPH např. v přepočtu měn, okamžiku zdanitelného plnění atd.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2013
NÁZEV SOUBORU DPH a účtování.pdf
VELIKOST SOUBORU 1,89 MB
AUTOR František Louša
STÁHNOUT ČÍST

Pro správné uplatnění DPH při poskytnutí voucherů a poukázek je klíčové chápání některých pojmů, které jsou vymezeny či vyuľívány v zákoně o DPH.Prvním důleľitým pojmem je pojem úplata, který je pro účely DPH definován v § 4 odst. 1 písm. a) ZDPH jako:. zaplacení v penězích nebo,