Štátna služba a služobný pomer príslušníkov Policajného zboru PDF

Trávit čas knihou Štátna služba a služobný pomer príslušníkov Policajného zboru! Na našem webu bthestar.it najdete knihu Štátna služba a služobný pomer príslušníkov Policajného zboru a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Bthestar.it Štátna služba a služobný pomer príslušníkov Policajného zboru Image
POPIS

Znalosť problematiky štátnej služby a právnej úpravy služobného pomeru príslušníkov Policajného zboru tvorí základný a neodmysliteľný rámec vedomostí, ktoré si musí osvojiť každý jednotlivec, uvažujúci nad pôsobením v štruktúrach Policajného zboru. Na základe tohto postulátu autori komplexne spracovali výklad základných inštitútov štátnej služby s intenciou na služobný pomer príslušníkov Policajného zboru.Snaha autorov smerovala predovšetkým k tomu, aby bola prehľadnou formou prezentovaná právna úprava služobného pomeru príslušníkov PZ, so zámerom prispieť k ďalšiemu skvalitňovaniu aplikácie jednotlivých inštitútov služobného pomeru samotnými policajtmi.Predkladaná publikácia je určená predovšetkým študentom vysokých škôl s právnym a bezpečnostno-právnym zameraním, ktorí sa podľa profilu absolventa odborne pripravujú na pôsobenie v ozbrojených bezpečnostných zboroch, najmä v Policajnom zbore, no sekundárne aj v záchranných zboroch a službách, ozbrojených silách, štátnych orgánoch a orgánoch samosprávy, resp. fyzických a právnických osobách, ktoré sú súčasťou bezpečnostného systému Slovenskej republiky. Keďže v súčasnosti na knižnom trhu absentuje publikácia zameraná na problematiku štátnej služby príslušníkov Policajného zboru, predkladaná monografia tak predstavuje aj jeden zo základných študijných prameňov pri príprave na postupovú skúšku z predmetu „Právo štátnej služby“ vyučovaného na Akadémii Policajného zboru v Bratislave.Okrem študentov je táto publikácia určená aj pre samotnú policajnú prax. Ako literárny zdroj má ambíciu byť esenciálna pre činnosť policajných manažérov (nadriadení, personalisti a pod.), ktorí profesionálne realizujú jednotlivé druhy konaní v služobnom pomere. Osobitne v otázkach výkladu práv a povinností zakotvených právnou úpravou však bezpochyby poslúži aj policajtom realizujúcim priamy výkon štátnej služby a zaujímavým odborným prameňom bude aj pre advokátov so zameraním svojej činnosti na danú problematiku.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2019
NÁZEV SOUBORU Štátna služba a služobný pomer príslušníkov Policajného zboru.pdf
VELIKOST SOUBORU 2,71 MB
AUTOR Ivan Fufaľ
STÁHNOUT ČÍST

Štátna služba a služobný pomer príslušníkov Policajného zboru od Jana Šimonová v KNIHCENTRUM.CZ. Bleskové dodání, osobní odběr ZDARMA a dárky za nákup. Ověřeno zákazníky.