Krabička poslední záchrany pro neziskové organizace PDF

Trávit čas knihou Krabička poslední záchrany pro neziskové organizace! Na našem webu bthestar.it najdete knihu Krabička poslední záchrany pro neziskové organizace a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Bthestar.it Krabička poslední záchrany pro neziskové organizace Image
POPIS

Řízení neziskovky je zcela specifickým druhem svobodného uměníjedná se o manažerský desetiboj, kterému se řídící pracovník musí věnovat denně. Počet neziskovek v ČR každoročně roste. Mnohé z existujících organizací se profesionalizují. Hospodaří s vyššími rozpočty, zaměstnávají více pracovníků, uzavírají široká partnerství, komunikují a rozhodují ve virtuálním světě, staví před sebe obtížnější úkoly. Důsledkem těchto změn jsou neustále rostoucí nároky na jedince odpovědné jak za správu, tak za řízení. Znalosti a dovednosti, které stačily před několika lety, rychle zastarávají a musí být nahrazovány novými. Účelem této knihy je pomoci manažerům neziskovek při rozhodování. Základem správných rozhodnutí je porozumění situaci a možnostem jejího řešení. Tato publikace obsahuje obojípopisy 90 problémových situací a 270 doporučení k jejich řešení. Osm autorů, 17 kreseb Mirka Kemela a 32 fotografií Jindřicha Štreitato je druhé, rozšířené vydání Krabičky poslední záchrany pro neziskové organizace.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2018
NÁZEV SOUBORU Krabička poslední záchrany pro neziskové organizace.pdf
VELIKOST SOUBORU 2,38 MB
AUTOR Petr Vrzáček
STÁHNOUT ČÍST

Základem správných rozhodnutí je porozumění situaci a možnostem jejího řešení. Tato publikace obsahuje obojí - popisy 60 problémových situací a 180 doporučení vedoucích k jejich řešení. Pět autorů, 11 kreseb Mirka Kemela a 24 fotografií Jindřicha Štreita - to je Krabička poslední záchrany pro neziskové organizace.