Stredoveká nástenná maľba na Spiši PDF

Stredoveká nástenná maľba na Spiši je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Vladimír Plekanec. Přečtěte si s námi knihu Stredoveká nástenná maľba na Spiši na bthestar.it
Bthestar.it Stredoveká nástenná maľba na Spiši Image
POPIS

Vydavateľstvo ARTE LIBRIS vydalo v roku 2012 knižnú publikáciu STREDOVEKÁ NÁSTENNÁ MAĽBA NA SPIŠI, ktorou chce širokej kultúrnej verejnosti, ale predovšetkým milovníkom stredovekého umenia sprostredkovať ucelený pohľad na jeden z najvlastnejších prejavov stredovekej výtvarnej kultúry. Monumentálne maliarstvo zaznamenalo práve na Spiši značný rozvoj v pomerne dlhom časovom úseku vyše dvestopäťdesiat rokov, vymedzujúcich takmer celé obdobie stredoveku. Mimoriadna hodnota, rozsah a nesporná výtvarná kvalita stredovekých nástenných malieb na území historického Spiša presahuje rámec regiónu, prípadne rámec pamiatkového fondu Slovenska, a v svojej historickej determinovanosti sa dostáva do priameho kontextu s vývojom európskej výtvarnej kultúry stredoveku. Napriek týmto nesporným faktom zostáva výraznejšie povedomie o hodnotách tohto fenoménu len v polohe znalosti úzkeho okruhu špecialistov a odborníkov. K sprístupneniu a k popularizácii tejto významnej časti kultúrneho odkazu má napomôcť publikácia vydaná v slovenskom jazyku a v plnohodnotnom anglickom preklade.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2012
NÁZEV SOUBORU Stredoveká nástenná maľba na Spiši.pdf
VELIKOST SOUBORU 3,89 MB
AUTOR Vladimír Plekanec
STÁHNOUT ČÍST

Stredoveká nástenná maľba na Spiši Togner Milan, Plekanec Vladimír. Monumentálne maliarstvo zaznamenalo práve na Spišiznačný rozvoj v pomerne dlhom časovom úseku vyše dvestopäťdesiat rokov, vymedzujúcich takmer celé obdobie stredoveku. Mimoriadna hodnota, rozsah a nesporná výtvarná kvalita stredovekých nástenných malieb ...