Busy Bee 4: Učebnica, Pracovný zošit + CD PDF

Busy Bee 4: Učebnica, Pracovný zošit + CD je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Busy Bee 4: Učebnica, Pracovný zošit + CD na bthestar.it
Bthestar.it Busy Bee 4: Učebnica, Pracovný zošit + CD Image
POPIS

Komplet obsahuje: Busy Bee 4 - Anglický jazyk pre mladších školákov (učebnica), Busy Bee 4 - Pracovný zošit a Busy Bee 4 (CD).Busy Bee 4 - Anglický jazyk pre mladších školákov (učebnica): Busy Bee 4 je súčasťou súboru učebníc anglického jazyka, určeného pre I. stupeň ZŠ. Obsahuje 16 zaujímavých lekcií. Témy, slovná zásoba a gramatika sú primerané schopnostiam detí mladšieho školského veku. Učenie hrou - publikácia obsahuje veľa zábavných a tvorivých aktivít na upevnenie slovnej zásoby, veselé pesničky, komiksy a rozprávky. Pomoc pre žiakov aj rodičov - v závere sú zoradené slovíčka a frázy podľa jednotlivých lekcií s výslovnosťou a prekladom do materinského jazyka. Busy Bee 4 - Pracovný zošit: Doplnkový materiál, ktorý rozširuje a upevňuje prebraté lekcie z učebnice Busy Bee 4.Busy Bee 4 (CD): Audio CD k učebnici a pracovnému zošitu Busy Bee 4.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ none
NÁZEV SOUBORU Busy Bee 4: Učebnica, Pracovný zošit + CD.pdf
VELIKOST SOUBORU 7,90 MB
AUTOR none
STÁHNOUT ČÍST

Učebnica je určená pre žiakov IV. ročníka ZŠ. Tematicky aj gramaticky naväzuje na BUSY BEE III. Žiaci si upevnia zručnosť čítania, písania, posluchu a konverzácie. Témy jednotlivých lekcií sú aktuálne a zároveň pre žiakov zaujímavé. CD obsahuje nahrávky textov, rýmovačiek a piesní k učebnici.