Přírodopis I pro 6. ročník ZŠ PDF

Přírodopis I pro 6. ročník ZŠ je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jindřich Luděk Dobroruka. Přečtěte si s námi knihu Přírodopis I pro 6. ročník ZŠ na bthestar.it
Bthestar.it Přírodopis I pro 6. ročník ZŠ Image
POPIS

Řadu jednotně uspořádaných učebnic přírodopisu zahajuje učivo obecnými kapitolami o buňce, vzniku a uspořádání světa a pokračuje Přehledem organismů od těch nejjednodušších ke složitějším. Jednotlivé tematické celky jsou zpracovány do dvoustran, text obsahuje partie jak základní problematiky, tak i partie osnovy doplňující a rozvíjející, vhodné pro víceletá gymnázia. Na každé straně naleznete texty charakteru dalších zajímavostí a námětů k vlastní činnosti či diskusi, podněcující žáky k samostatné práci a její interpretaci. První z takto uspořádaných učebnic respektuje osnovy zařazením tematických celků Země – živá planeta a Přehled organismů. Těžiště látky – od jednobuněčných organismů po hmyz – naplňují kapitoly 17–36: bakterie, houby, řasy, prvoci, bezobratlí živočichové. Velký důraz kladli autoři na množství barevných vyobrazení, aby v textu nebyl uveden pojem bez konkrétní vizuální představy.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2013
NÁZEV SOUBORU Přírodopis I pro 6. ročník ZŠ.pdf
VELIKOST SOUBORU 6,14 MB
AUTOR Jindřich Luděk Dobroruka
STÁHNOUT ČÍST

TAKTIK Hravý přírodopis 6 . Hravý přírodopis pro 6. - 9.ročník ZŠ a víceletá gymnázia je sadou pracovních sešitů, která obsahuje tematicky řazené cvičební úlohy pro jednotlivé ročníky 2.stupně ZŠ.Pracovní sešity umožní žákovi osvojit si hravou formou učivo daného ročníku a současně se z připravovaných úloh dozvědět i několik zajímavostí nad rámec ...