Vybrané otázky právní ochrany průmyslového vlastnictví v SRN PDF

Vybrané otázky právní ochrany průmyslového vlastnictví v SRN je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Adéla Pecková. Přečtěte si s námi knihu Vybrané otázky právní ochrany průmyslového vlastnictví v SRN na bthestar.it
Bthestar.it Vybrané otázky právní ochrany průmyslového vlastnictví v SRN Image
POPIS

Studium německého systému ochrany průmyslového vlastnictví je pro českou veřejnost obecně velmi důležité, a to nejen kvůli tomu, že Spolková republika Německo (dále jen „SRN“) představuje pro Českou republiku významného obchodního partnera, ale také z toho důvodu, že průmyslověprávní ochrana má v SRN mnohaletou tradici a vývojové prvky se promítly s postupem času do mnoha jiných států či regionálních systémů. Dokumentace vývoje světového obchodu za poslední staletí ukázala, že SRN je jedním z předních států s inovačním potenciálem a že je producentem produktů v mnoha strategických odvětvích průmyslu. Je rovněž exportérem, jehož výroba se neodmyslitelně vyznačuje svou velkou kvalitou. Průmyslová vyspělost SRN má logicky přesah i do České republiky, a SRN tudíž hraje již mnoho let stěžejní roli i ve vývoji sekundárního sektoru u nás. Lze říci, že vývoj českého hospodářství je závislý na vývoji v SRN a zájmem České republiky je co nejefektivnější spolupráce, kterou je třeba neustále rozvíjet. Tato publikace může zcela jistě posloužit také při prvotních úvahách českých zájemců o vstup na německý trh nebo při orientaci již po vstupu na tento trh.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2019
NÁZEV SOUBORU Vybrané otázky právní ochrany průmyslového vlastnictví v SRN.pdf
VELIKOST SOUBORU 6,88 MB
AUTOR Adéla Pecková
STÁHNOUT ČÍST

177 Kč Vybrané otázky právní ochrany průmyslového vlastnictví v SRN | Adéla Pecková,Martin Boháček . Vybrané otázky právní ochrany průmyslového vlastnictví v SRN | Studium německého systému ochrany průmyslového vlastnictví je pro českou veřejnost obecně velmi důležité, a to nejen kvůli tomu, že Spolková republika Německo (dále jen „SRN") představuje pro ...